Trotski voor beginners/Wat is het trotskisme vandaag

Uit Wikibooks

Trotski voor beginners

 1. Wat is het trotskisme
 2. Wie was Leon Trotski
 3. Waaruit bestaat het trotskistische gedachtegoed
 4. Wat is de permanente revolutie
 5. Wat houden de glijdende loonschaal en de glijdende uurschaal in
 6. Hoe ziet de trotskistische radendemocratie eruit
 7. Wat houdt het verbond van arbeiders en boeren in
 8. Wat is arbeiderscontrole
 9. Wat houdt een democratische planeconomie in
 10. En hoe ziet Trotski de onteigening/nationalisatie
 11. Hoe zag Trotski de emancipatie van vrouw en kind
 12. Waar is het trotskisme tegen
 13. Wat had Trotski tegen opportunisme
 14. Wat had Trotski tegen sektarisme
 15. Wat had Trotski tegen het revisionisme
 16. Wat had Trotski tegen het imperialisme
 17. Maar is de permanente revolutie dan geen imperialisme
 18. Wat had Trotski tegen het fascisme
 19. Wat had Trotski tegen het stalinisme
 20. Wat had Trotski tegen religie
 21. Wat is het trotskisme vandaag
 22. Waar heeft Trotski nog meer over geschreven
Zijn laatste kantoor, in Mexico

In Nederland zijn het de socialistische organisaties Offensief, Internationale Socialisten en Socialistische Alternatieve Politiek die een trotskistische koers varen. Offensief was eerst actief binnen de PvdA (Partij van de Arbeid), daarna was zij enige tijd onafhankelijk; sinds 1998 werken zij binnen de SP (Socialistische Partij). Ook de IS is actief binnen de SP; al mogen alleen de leden uit Amsterdam en Alkmaar van beide organisaties lid zijn. De andere leden moeten een keuze maken. Van de SAP zijn ook de meeste leden actief in de SP. Alle drie de organisaties zijn zelf niet vertegenwoordigd in de Tweede Kamer; al hebben zij wel enige invloed op de politiek, door hun samenwerking met de SP.

In België is de SAP ook actief, tezamen met de Linkse Socialistische Partij (LSP). De SAP is radicaal-links – ook trotskistisch – en de opvolger van de Revolutionaire Arbeidersliga (RAL). Haar Waalse tegenhanger heet Parti Ouvrier Socialiste (POS). De LSP is opgericht uit Militant Links, wat weer een afsplitsing was van een andere politieke partij. Ook zij heeft een Waalse tegenhanger; de Mouvement pour une Alternative Socialiste (MAS). Beide partijen doen mee aan de nationale verkiezingen en maken deel uit van de Vierde Internationale – die oorspronkelijk door Trotski is opgericht, en nog steeds bestaat. In Europa is het trotskisme verder ook nog actief in Frankrijk en Groot-Brittannië, daarbuiten onder andere in de Verenigde Staten.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.