Trotski voor beginners/Wat houden de glijdende loonschaal en de glijdende uurschaal in?

Uit Wikibooks

Trotski voor beginners

 1. Wat is het trotskisme
 2. Wie was Leon Trotski
 3. Waaruit bestaat het trotskistische gedachtegoed
 4. Wat is de permanente revolutie
 5. Wat houden de glijdende loonschaal en de glijdende uurschaal in
 6. Hoe ziet de trotskistische radendemocratie eruit
 7. Wat houdt het verbond van arbeiders en boeren in
 8. Wat is arbeiderscontrole
 9. Wat houdt een democratische planeconomie in
 10. En hoe ziet Trotski de onteigening/nationalisatie
 11. Hoe zag Trotski de emancipatie van vrouw en kind
 12. Waar is het trotskisme tegen
 13. Wat had Trotski tegen opportunisme
 14. Wat had Trotski tegen sektarisme
 15. Wat had Trotski tegen het revisionisme
 16. Wat had Trotski tegen het imperialisme
 17. Maar is de permanente revolutie dan geen imperialisme
 18. Wat had Trotski tegen het fascisme
 19. Wat had Trotski tegen het stalinisme
 20. Wat had Trotski tegen religie
 21. Wat is het trotskisme vandaag
 22. Waar heeft Trotski nog meer over geschreven

Deze twee woorden zijn de zogeheten ordewoorden voor respectievelijk levensduurte en werkloosheid. Volgens Trotski waren dit de twee belangrijkste problemen in de arbeidsomstandigheden. Over de levensduurte – de stijging van prijzen van producten – schreef hij dat het in prijs stijgen van de ‘consumptieartikelen’ gekoppeld moet worden aan het stijgen van de lonen; de arbeider moet er immers niet op achteruit gaan. Het loon ‘volgt de beweging van de prijzen’ als het ware. Bijvoorbeeld: wordt de boter twee keer zo duur, dan moet het salaris van de arbeider met ook omhoog; hij kan immers niet alleen van boter leven. Vooral rond het begin van de Eerste Wereldoorlog was dit belangrijk, de prijzen konden omhoog gaan, en het geld kon in waarde dalen. Dit moest dus voorkomen worden. Over de werkloosheid schreef Trotski dat ten eerste de vakbonden moesten zorgen voor broederschap tussen zij die werk hebben en zij die dat niet hebben. Ten tweede moest al het beschikbare werk worden verdeeld over alle beschikbare arbeiders. Door deze verdeling zou de lengte van de werkweek worden bepaald; waarbij het loon hetzelfde kon blijven voor iedere arbeider. Ook moest er een minimumgrens voor loon worden ingevoerd.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.