Trotski voor beginners/Wat is arbeiderscontrole

Uit Wikibooks

Trotski voor beginners

 1. Wat is het trotskisme
 2. Wie was Leon Trotski
 3. Waaruit bestaat het trotskistische gedachtegoed
 4. Wat is de permanente revolutie
 5. Wat houden de glijdende loonschaal en de glijdende uurschaal in
 6. Hoe ziet de trotskistische radendemocratie eruit
 7. Wat houdt het verbond van arbeiders en boeren in
 8. Wat is arbeiderscontrole
 9. Wat houdt een democratische planeconomie in
 10. En hoe ziet Trotski de onteigening/nationalisatie
 11. Hoe zag Trotski de emancipatie van vrouw en kind
 12. Waar is het trotskisme tegen
 13. Wat had Trotski tegen opportunisme
 14. Wat had Trotski tegen sektarisme
 15. Wat had Trotski tegen het revisionisme
 16. Wat had Trotski tegen het imperialisme
 17. Maar is de permanente revolutie dan geen imperialisme
 18. Wat had Trotski tegen het fascisme
 19. Wat had Trotski tegen het stalinisme
 20. Wat had Trotski tegen religie
 21. Wat is het trotskisme vandaag
 22. Waar heeft Trotski nog meer over geschreven

Vraag 8: Wat is arbeiderscontrole?

De arbeiderscontrole houdt in dat de arbeiders van een bepaald bedrijf inzage hebben in alle documenten van dat bedrijf – contracten, overeenkomsten en dergelijke. Trotski acht de arbeiderscontrole als een belangrijk deel van een communistische samenleving. “De taak van de arbeiders is het totale productie- en verdelingssysteem volgens meer rationele en meer waardige normen te reorganiseren.” Oftewel: De arbeiders kunnen de arbeid verbeteren. Het afschaffen van het bedrijfsgeheim – dat wat de arbeiders niet mogen weten - is volgens hem de eerste stap naar een door de staat geleide economie.

Trotski eist ook dat er arbeiderscontrole komt over de oorlogsindustrie; dit ten goede van de strijd tegen het imperialisme – zie hiervoor ook vraag 16. Hij eist inbeslagname van de oorlogswinst en onteigening van de oorlogsindustrieën. De arbeider besliste over de oorlog, haar winst en haar industrie. "Het proletariaat vertrouwt de staat van de burgerij [bourgeoisie] evenmin als de individuele bourgeois."

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.