Trotski voor beginners/Waaruit bestaat het trotskistische gedachtegoed

Uit Wikibooks

Trotski voor beginners

 1. Wat is het trotskisme
 2. Wie was Leon Trotski
 3. Waaruit bestaat het trotskistische gedachtegoed
 4. Wat is de permanente revolutie
 5. Wat houden de glijdende loonschaal en de glijdende uurschaal in
 6. Hoe ziet de trotskistische radendemocratie eruit
 7. Wat houdt het verbond van arbeiders en boeren in
 8. Wat is arbeiderscontrole
 9. Wat houdt een democratische planeconomie in
 10. En hoe ziet Trotski de onteigening/nationalisatie
 11. Hoe zag Trotski de emancipatie van vrouw en kind
 12. Waar is het trotskisme tegen
 13. Wat had Trotski tegen opportunisme
 14. Wat had Trotski tegen sektarisme
 15. Wat had Trotski tegen het revisionisme
 16. Wat had Trotski tegen het imperialisme
 17. Maar is de permanente revolutie dan geen imperialisme
 18. Wat had Trotski tegen het fascisme
 19. Wat had Trotski tegen het stalinisme
 20. Wat had Trotski tegen religie
 21. Wat is het trotskisme vandaag
 22. Waar heeft Trotski nog meer over geschreven
In ballingschap, 1900

Het gedachtegoed van Trotski wordt in dit boek beschreven aan de hand van de hoofdzaken waarover hij schreef. Zijn ideeën vallen grotendeels samen te vatten aan de hand van zijn boek 'Het overgangsprogramma', waarin hij de overgang van de stalinistische Sovjetrepubliek naar een trotskistische Sovjetrepubliek beschrijft. Zijn standpunten worden in de volgorde van de volgende negen punten behandeld:

 • Permanente revolutie
 • Glijdende loon- en uurschaal
 • Radendemocratie
 • Verbond van arbeiders en boeren
 • Arbeiderscontrole
 • Democratische planeconomie
 • Onteigening en nationalisatie
 • Emancipatie van vrouw en kind
 • Afkeer van o.a. fascisme en kapitalisme

De belangrijkste aanklacht uit 'Het Overgangsprogramma' is volgens Trotski: "De voornaamste beschuldiging, die de Vierde Internationale tegen de traditionele organisaties van het proletariaat richt, is dat ze zich niet van de politiek halfdode bourgeoisie los wil rukken." Trotski was het dus niet eens met de toenmalige gang van zaken in de Sovjet-Unie, blijkt uit dit citaat. Het overgangsprogramma is dus eigenlijk een programma om van de Sovjet-Unie een ware communistische republiek, naar Trotski’s maatstaven te maken. Hier wordt verder op ingegaan in de volgende vragen.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.