Trotski voor beginners/Waaruit bestaat het trotskistische gedachtegoed

Uit Wikibooks
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Trotski voor beginners

In ballingschap, 1900

Het gedachtegoed van Trotski wordt in dit boek beschreven aan de hand van de hoofdzaken waarover hij schreef. Zijn ideeën vallen grotendeels samen te vatten aan de hand van zijn boek 'Het overgangsprogramma', waarin hij de overgang van de stalinistische Sovjetrepubliek naar een trotskistische Sovjetrepubliek beschrijft. Zijn standpunten worden in de volgorde van de volgende negen punten behandeld:

  • Permanente revolutie
  • Glijdende loon- en uurschaal
  • Radendemocratie
  • Verbond van arbeiders en boeren
  • Arbeiderscontrole
  • Democratische planeconomie
  • Onteigening en nationalisatie
  • Emancipatie van vrouw en kind
  • Afkeer van o.a. fascisme en kapitalisme

De belangrijkste aanklacht uit 'Het Overgangsprogramma' is volgens Trotski: "De voornaamste beschuldiging, die de Vierde Internationale tegen de traditionele organisaties van het proletariaat richt, is dat ze zich niet van de politiek halfdode bourgeoisie los wil rukken." Trotski was het dus niet eens met de toenmalige gang van zaken in de Sovjet-Unie, blijkt uit dit citaat. Het overgangsprogramma is dus eigenlijk een programma om van de Sovjet-Unie een ware communistische republiek, naar Trotski’s maatstaven te maken. Hier wordt verder op ingegaan in de volgende vragen.

Informatie afkomstig van http://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.