Trotski voor beginners/Hoe zag Trotski de emancipatie van vrouw en kind

Uit Wikibooks

Trotski voor beginners

 1. Wat is het trotskisme
 2. Wie was Leon Trotski
 3. Waaruit bestaat het trotskistische gedachtegoed
 4. Wat is de permanente revolutie
 5. Wat houden de glijdende loonschaal en de glijdende uurschaal in
 6. Hoe ziet de trotskistische radendemocratie eruit
 7. Wat houdt het verbond van arbeiders en boeren in
 8. Wat is arbeiderscontrole
 9. Wat houdt een democratische planeconomie in
 10. En hoe ziet Trotski de onteigening/nationalisatie
 11. Hoe zag Trotski de emancipatie van vrouw en kind
 12. Waar is het trotskisme tegen
 13. Wat had Trotski tegen opportunisme
 14. Wat had Trotski tegen sektarisme
 15. Wat had Trotski tegen het revisionisme
 16. Wat had Trotski tegen het imperialisme
 17. Maar is de permanente revolutie dan geen imperialisme
 18. Wat had Trotski tegen het fascisme
 19. Wat had Trotski tegen het stalinisme
 20. Wat had Trotski tegen religie
 21. Wat is het trotskisme vandaag
 22. Waar heeft Trotski nog meer over geschreven
Met Duitse officieren in Brest-Litovsk, 1917

Emancipatie van de vrouw was in eerste instantie ook een van Lenins doelen; alleen mocht de vrouw uiteindelijk wel werken, hoge posities kreeg ze echter niet. In geen enkele communistische staat had en heeft de vrouw een belangrijke rol; de kinderen werden vaak gemaakt tot wat de staat voor ze voor ogen had. Trotski was hier heel duidelijk in: dat moest veranderd worden! Uit naam van de Vierde Internationale zei hij dat de Internationale aan de jonge generatie van het proletariaat buitengewone aandacht schenkt. Het was de bedoeling van de Vierde de jeugd vertrouwen te geven in haar eigen kracht en toekomst. Want, schreef hij “alleen nieuw enthousiasme en een offensieve houding van de jeugd kunnen in de strijd de eerste successen verzekeren; slechts deze successen kunnen de beste elementen van de oude generatie op de weg van de revolutie terugbrengen. Zo was het en zo zal het zijn.” Er valt niet letterlijk in de tekst terug te vinden wat de werkelijke plaats van het kind is; bijvoorbeeld hoe hun opleiding moet zijn, en in hoeverre het communisme daar invloed op heeft; maar in afweging met andere geschriften van Trotski lijkt dit positief bedoeld. Ook geeft hij kritiek op opportunistische organisaties; zij "concentreren overeenkomstig hun eigen karakter hun voornaamste opmerkzaamheid op de bovenste lagen van de arbeidersklasse en negeren daarom zowel de jeugd als de werkende vrouwen."De opportunisten waren dus te egoïstisch; zowel tegen de jeugd als tegen de werkende vrouw. Trotski schonk dus ook aandacht aan de werkende vrouw; die waren er dan wel gekomen (in de Sovjet-Unie), maar hun rol was nog te klein.

Normaal gesproken krijgt de vrouw in een communistische staat geen hogere rol dan voor het huishouden zorgen, of in een fabriek werken. Trotski is echter voor emancipatie van de vrouw, beter gezegd, de werkende vrouw, want de Vierde Internationale zou bij de "meest onderdrukte lagen van de arbeidersklasse en derhalve bij de vrouwen steun zoeken. Daar zullen ze onuitputtelijke bronnen van toewijding, zelfverloochening en offerbereidheid vinden."

Kortom; volgens Trotski waren het kind en de werkende vrouw twee belangrijke hulpmiddelen bij de revolutie en de daardoor ontstane staat.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.