Trotski voor beginners/Maar is de permanente revolutie dan geen imperialisme

Uit Wikibooks

Trotski voor beginners

 1. Wat is het trotskisme
 2. Wie was Leon Trotski
 3. Waaruit bestaat het trotskistische gedachtegoed
 4. Wat is de permanente revolutie
 5. Wat houden de glijdende loonschaal en de glijdende uurschaal in
 6. Hoe ziet de trotskistische radendemocratie eruit
 7. Wat houdt het verbond van arbeiders en boeren in
 8. Wat is arbeiderscontrole
 9. Wat houdt een democratische planeconomie in
 10. En hoe ziet Trotski de onteigening/nationalisatie
 11. Hoe zag Trotski de emancipatie van vrouw en kind
 12. Waar is het trotskisme tegen
 13. Wat had Trotski tegen opportunisme
 14. Wat had Trotski tegen sektarisme
 15. Wat had Trotski tegen het revisionisme
 16. Wat had Trotski tegen het imperialisme
 17. Maar is de permanente revolutie dan geen imperialisme
 18. Wat had Trotski tegen het fascisme
 19. Wat had Trotski tegen het stalinisme
 20. Wat had Trotski tegen religie
 21. Wat is het trotskisme vandaag
 22. Waar heeft Trotski nog meer over geschreven

De vraag of permanente revolutie dan geen imperialisme is kan beantwoord worden met; Inderdaad, bij de permanente revolutie wordt ook naar machtsuitbreiding gestreefd. Maar vanuit communistisch oogpunt gaat dit op een democratische manier, waarbij rekening wordt gehouden met de burgers. Er wordt immers gelijkheid georganiseerd, en niet gekoloniseerd, wat volgens de communisten alleen maar een klassenmaatschappij creëert. In zekere zin is het dus wel machtsuitbreiding; alleen is de permanente revolutie uit op democratie – tenminste, in theorie – en gelijkheid, en is imperialisme machtsuitbreiding door oorlog en kolonisatie.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.