Kunstgeschiedenis/Lexicon

Uit Wikibooks

INLEIDING
KUNSTHISTORISCH ONDERZOEK
PERIODEN
1. Prehistorie
2. Oudheid

3. Middeleeuwen
4. Renaissance en barok

5. Negentiende eeuw

6. Twintigste eeuw

7. Hedendaagse kunst

8. Toegepaste kunst
9. Islamitische kunst


10. Lexicon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Acheuléen
Een stadium van het oud-paleolithicum (ca. 1.5 miljoen - 150.000 jaar geleden)
architectuur
De kunst en wetenschap van het ontwerpen van de gebouwde omgeving.
Aurignacien
Een cultuur uit het jong-paleolithicum in Europa en Zuidwest-Azië tussen 34.000 en 23.000 jaar geleden.
B
beeldende kunst
De vorm van kunst waarbij het beeldende (de afbeelding) voorop staat.
beeldhouwkunst
Een beeldende kunst die ruimtelijke kunstwerken creëert uit vast materiaal (steen, metaal, ...).
C
canon
1. (algemeen) het geheel van belangrijke personen, teksten, kunstwerken, voorwerpen, verschijnselen en processen voor een bepaalde tijdsperiode en/of gebied;

2. (muziek) De strengste vorm van een meerstemmige compositie, waarin de stemmen elkaar in de tijd verschoven imiteren.

D
diameter
1. De grootste afstand die kan worden gemeten tussen twee punten op een bol of cirkel;

2. Een lijnstuk door het middelpunt van een bol of cirkel dat die afstand beschrijft.

E
expressionisme
Een stroming in de Europese kunst en de literatuur, waarbij de kunstenaar zijn gevoelens, zijn ervaringen, voor de waarnemer tracht uit te drukken door een zekere vervorming van de werkelijkheid (hoogtepunt: 1905 tot 1940).
F
fauvisme
(Fr.: Les Fauves) Een stroming en schilderstijl die draait om kleur en vorm, waarbij dikwijls sprake is van de ongemengde applicatie van pigmenten en men gebruik maakt van kleurpatronen, versimpeling, vlakheid, intens en niet-natuurgetrouwe weergaves (hoogtepunt: 1898 - 1908).
G
Gesamtkunstwerk
Een ideaal samenspel van alle kunsten (Richard Wagner).
Gravettien
Een archeologische industrie van het boven-paleolithicum in Europa
H
I
icoon
Een draagbaar, beschilderd paneel met een afbeelding van Christus, Maria, een of meerdere heiligen of met een voorstelling uit de heilsgeschiedenis.
impressionisme
Een stroming in de schilderkunst en beeldhouwkunst; vooral in Frankrijk van 1860 tot 1880. Het behoort tot de moderne kunst.
J
jugendstil
..
K
kubisme
..
kunst
Het bewust gebruik van vaardigheden en creatieve verbeelding, gericht op de productie van objecten met een esthetische, praktische of magisch-religieuze functie.
L
M
maniërisme
..
N
O
op-art
..
P
pigment
Een stof die een kleur geeft aan iets.
R
rococo
..
S
schilderkunst
Een beeldende kunst waarbij op een oppervlak (drager) pigment (kleurstof) in een opdrogend medium wordt aangebracht.
surrealisme
..
symbolisme
..
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.