Naar inhoud springen

Amerikaanse literatuur/The Scarlet Letter

Uit Wikibooks
Amerikaanse literatuur
The Scarlet Letter, olieverfschilderij van T. H. Matteson (1860)

The Scarlet Letter is een roman van Nathaniel Hawthorne uit 1850. Het boek wordt beschouwd als zijn magnum opus en is een van de bekendste en meestgelezen werken uit de Amerikaanse literatuur. Hawthorne exploreert in dit boek vooral de thema's legalisme, zonde en schuld.

Korte inhoud[bewerken]

Dit verhaal binnen een verhaal begint met een 19e-eeuwse verteller die zijn ontdekking meedeelt van een vreemd manuscript dat hij aantrof in een huis in Massachusetts. Het was verpakt in een scharlaken doek, versierd met een goudkleurig geborduurde letter "A", en onthulde het verhaal van Hester Prynne, een vrouw die in de 17e-eeuwse puriteinse nederzetting had gewoond. Omdat hij juist zijn baan had verloren, besluit de verteller een roman te schrijven, gebaseerd op het manuscript.

Het verhaal speelt zich af in het 17e-eeuwse puriteinse Boston, Massachusetts, in de jaren 1642-1649. Hester Prynne is een jonge en mooie vrouw die door het huwelijk gebonden is aan een oude man die weg is en zelfs vermoedelijk dood. Zij begint een buitenechtelijke verhouding met een onbekend lid van het dorpje aan de Amerikaanse frontier waar ze naartoe is getrokken. Als ze zwanger wordt kan ze de verhouding niet langer geheim houden, en wordt ze door de gemeenschap voor haar zonde opgesloten. Het eigenlijke verhaal begint nadat het kind geboren is, en zij uit de gevangenis komt om publiekelijk haar straf te ondergaan. Op diezelfde dag komt haar verloren gewaande echtgenoot uit het bos en ziet hoe zijn jonge bruid de vernederingen moet ondergaan. Omdat ze schuldig is bevonden aan overspel moet Hester op haar kleed een geborduurde scharlaken letter "A" dragen ('A' van Adultery, overspel). Bovendien moet ze drie uur ​op het schavot staan, blootgesteld aan publieke vernedering. Op weg naar het schavot ergeren veel van de vrouwen zich aan haar schoonheid en stille waardigheid. Als men haar vraagt om de naam van de vader van haar kind te noemen, weigert Hester. Hester herkent de kleine misvormde man in de menigte als haar verloren gewaande echtgenoot. Als deze echter hoort waarom zijn vrouw op het schavot staat, schreeuwt hij uit dat de vader van dat kind ook veroordeeld moet worden, en hij zweert dat hij hem koste wat het kost zal vinden. Om zijn eigen identiteit geheim te houden neemt hij een andere naam aan. Hij bezoekt Hester in haar cel als "Roger Chillingworth", een arts die haar en het kind komt behandelen met wortelen en kruiden. Hester weigert echter om hem de naam van haar minnaar op te biechten. Zij belooft hem wel dat ze nooit zal verraden dat hij haar echtgenoot is om hem de schande te besparen. Hij waarschuwt haar dat ze, mocht ze dat ooit doen, hij de vader van het kind zal doden.

Na haar vrijlating vestigt Hester zich in een huisje aan de rand van de stad en probeert te overleven met wat ze verdient met haar naaiwerk. Haar dochter Pearl heeft een heel ongewoon karakter. Als kind is zij gefascineerd door de scharlaken "A", en als ze ouder wordt, begint ze zich grillig en onhandelbaar te gedragen, zodanig zelfs dat de kerkleden zich voornemen om Pearl van haar moeder weg te nemen. Hesters echtgenoot komt te weten dat de vader van het kind Arthur Dimmesdale is, een predikant die de groep aanvoert die Hester tot bekentenissen wil dwingen. Deze jongeman wordt reeds verteerd door wroeging, maar dat weerhoudt Chillingworth er niet van om hem te blijven kwellen. Uiteindelijk gaan zowel de door wraak verblinde Chillingworth als de vader van het kind moreel ten onder. Dimmesdale is een gebroken man en belijdt openlijk zijn overspel alvorens te sterven in Hesters armen. Chillingworth overlijdt een jaar later. Hester bereidt zich erop voor om in Europa een nieuw leven te beginnen met haar dochter Pearl.

Vele jaren later keert Hester alleen terug. Ze draagt nog steeds de rode letter op haar kleed en trekt zich terug in haar oude huisje, waarna ze zich opnieuw wijdt aan liefdadigheidswerk. Ze krijgt af en toe brieven van Pearl, die met een Europese aristocraat is getrouwd en nu zelf een gezin heeft. Wanneer Hester overlijdt, wordt ze naast Dimmesdale begraven. De twee delen een grafsteen waarop een scharlakenrode "A" staat.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.