Naar inhoud springen

Afrikaans/Gevaarlijke woorden

Uit Wikibooks

Afrikaans

 1. Bijvoeglijke naamwoorden
 2. Zelfstandige naamwoorden
 3. Werkwoorden
 4. Voornaamwoorden
 5. Klankveranderingen
 6. Ander woordgebruik
 7. Gevaarlijke woorden
 8. Engelse invloed
 9. Duitse invloed
 10. Andere komaf
 11. Bronnen
Video's
 1. Video 1

Er zijn een hoop woorden die Nederlandstaligen geneigd zijn te gebruiken, maar die in het Afrikaans òfwel niet gebruikt worden òfwel een andere betekenis hebben. Hier volgen er een aantal. Dit is een aanzienlijk probleem omdat afleren nu eenmaal moeilijker is dan aanleren.

Nederlands woord Probleem Afrikaans alternatief Bijzonderheden
ons andere betekenis ons Ons kan ook "wij, we" betekenen
ons (gewicht) andere betekenis ons niet 100 g, maar 16 g (ounce)
wij bestaat niet in Afr. ons Ons wordt ook voor het onderwerp gebruikt
er bestaat niet in Afr. daar De zwakke vormen van het voornaamwoordelijk bijwoord ervan, ermee bestaan niet
we bestaat niet in Afr. ons Er zijn geen zwakke vormen van het persoonlijk voornaamwoord
je bestaat niet in Afr. jy, jou Er zijn geen zwakke vormen van het persoonlijk voornaamwoord
me bestaat niet in Afr. my Er zijn geen zwakke vormen van het persoonlijk voornaamwoord
ze bestaat niet in Afr. hulle, sy, haar Er zijn geen zwakke vormen van het persoonlijk voornaamwoord
zich bestaat niet in Afr. hom Hy het hom vergis - Hij heeft zich vergist
het andere betekenis die Het bepaalde lidwoord is altijd die. De vorm het is de persoonsvorm van hebben: heb, hebt, heeft, hebben, maar niet de onbepaalde wijs, dat is
de bestaat niet in Afr. die Het bepaalde lidwoord is altijd die, er bestaat geen Afrikaans equivalent van het Nederlandse "het"
een andere betekenis 'n Afr. een is een telwoord: één
dit andere betekenis hierdie Dit wordt alleen als zelfstandig, persoonlijk of onpersoonlijk voornaamwoord gebruikt. [1]
deze bestaat niet in Afr. hierdie Dese komt in het Afrikaans alleen nog in een paar vaste uitdrukkingen voor, zoals mits dese, dese en gene.
dat andere betekenis daardie, dié, wat In het Afrikaans is dat uitsluitend een voegwoord: Ek het gesê dat ... -- Ik zei dat ...[2]
die andere betekenis daardie, dié, wat Het woord die (zonder accent) kent het Afrikaans alleen als lidwoord:
Die perd -- het paard
Die oes -- de oogst
:Die mense -- de mensen.[3]
het andere betekenis die In het Afrikaans is dit uitsluitend een werkwoord, dat overeenkomt met de vervoegde vormen van het Nederlandse hebben:
:Ek het dit gesien -- ik heb het gezien.[4]
om anders gebruikt om In tegenstelling tot het Nederlands mag om bij de uitgebreide onbepaalde wijs niet weggelaten worden
Dis goed om dit te sien -- Het is goed (om) dit te zien
werd andere betekenis is De werkwoordsvorm werd bestaat niet in het Afrikaans, evenmin als vrijwel alle verleden tijden. Het wordt meestal weergegeven met is. Het Afrikaanse woord werd komt overeen met het Nederlandse waard: Wat is dit werd?
zij andere betekenis hulle Zij komt alleen overeen met sy als het over een enkele vrouwspersoon gaat
Sy het gesê dat ... -- Zij zei dat ...
In het meervoud wordt voor zij hulle gebruikt:
Hulle het gesê dat ... -- Zij zeiden dat ...
zei bestaat niet in Afr. het gesê De Nederlandse verleden tijd zei bestaat niet.
zijn bestaat niet in Afr. sy, wees De vorm syn is in het Afrikaans volledig verouderd, maar is nog wel terug te vinden in een woord als welsyn.

zijn als bezittelijk voornaamwoord is sy
In sy hande -- In zijn handen
Het werkwoord zijn is gewoonlijk wees:
Ek sal daar wees -- Ik zal er zijn

langzaam bestaat niet meer stadig langzaam wordt snel als "langsaan" verstaan
raar andere betekenis snaaks Raar in Afr. is zeldzaam als in Eng. rare
poes andere betekenis kat, wyfiekat In Afr. is kut, inclusief in tussenwerpsels
vandaag andere uitspraak vandag De datief-aa is verdwenen

Voetnoten[bewerken]

 1. daar waar Nederlands de keus heeft tussen het, dit of dat. Samen met is wordt dit soms samengetrokken tot dis:
  Dit is pragtig, dis pragtig -- Het is prachtig, dit is prachtig, dat is prachtig
  Dit kan terugverwijzen naar alle zelfstandige naamwoorden die geen persoon aanduiden, zoals it in het Engels.
  [Gaan] oud-Ministers na munisipaliteite om dit te red? -- Gaan voormalige ministers naar gemeentes om deze te redden?
  Als aanwijzend voornaamwoord wordt hierdie gebruikt:
  Hierdie boek -- Dit boek
  Hierdie boeke -- Deze boeken
 2. Het aanwijzend voornaamwoord is dié of daardie:
  Dié boek, daardie boek -- Dat boek
  Dié boeke, daardie boeke -- Die boeken
  Dié verwijst gewoonlijk terug naar iets dat al genoemd is. In de spreektaal wordt daardie vaak ingekort tot daai, en soms wordt dit ook zo geschreven.
 3. Als betrekkelijk voornaamwoord wordt wat gebruikt:
  Die boek wat ek gekoop het -- Het boek dat ik gekocht heb
  Die tafel wat ek gekoop het -- De tafel die ik gekocht heb
 4. In de onbepaalde wijs heeft Afrikaans
  om te -- om te hebben
  Het Nederlandse lidwoord het wordt altijd die in Afrikaans:
  Die land. -- Het land
  Het Nederlands voornaamwoord het wordt dit:
  Hoe gaan dit? -- Hoe gaat het?
  Dit gaan goed. -- Het gaat goed.
  Dit reën. -- Het regent
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.