Naar inhoud springen

Westerse astrologie/School van Ram

Uit Wikibooks
Astrologie

De School van Ram is een astrologische stroming die actief is in Nederland en gelieerd is aan de astrologische groepering WvA (Werkgemeenschap van Astrologen).

Deze groep is een voortzetting van het Nederlandsch Genootschap voor Astronomie en Moderne Astrologie. De school van Ram is vooral gebaseerd op werk van de astrologen Theo J.J. Ram en Leo Knegt. De verschillen met andere astrologische groeperingen zijn groot. Dat blijkt uit de volgende technieken die specifiek zijn voor de school van Ram:

  • Berekening astrologische huizen. De school van Ram gebruikt het APC (Ascendant Parallel Cirkel) systeem. Mogelijk is dit systeem al eerder gebruikt door de astroloog Haly Abenragel (elfde eeuw)[1].
  • Planeetstanden worden anders geprojecteerd dan gebruikelijk in astrologie en astronomie. Dit levert een 'Schuine lengte' op, door de school van Ram de 'Ware Plaats' genoemd.
  • Hypothetische planeten. Door Ram zijn drie planeten geïntroduceerd die binnen de astronomie onbekend waren (en zijn): Persephone, Hermes en Demeter. Deze planeten worden in de horoscoopduiding gebruikt.
  • Astrologische symbolen. De symbolen van planeten wijken af van de gebruikelijke symbolen. Voor dierenriemtekens en aspecten worden wel de gebruikelijke tekens gehanteerd.

Theo J.J. Ram (Haarlem, 19 december 1884 - 7 oktober 1961) was een Nederlands leraar, astroloog, schrijver en journalist.

Rams astrologische carrière ging van start toen hij voor het door A.E. Thierens opgerichte tijdschrift Urania begon te schrijven. Hij was ook degene die het door Thierens gelanceerde Nederlandsch Astrologisch Genootschap leidde dat in oktober 1947, na de Tweede Wereldoorlog, onder de naam Stichting Werkgemeenschap van astrologen (WVA) werd voortgezet. Vanwege het succes van deze organisatie werd zij omgedoopt tot "School van Ram". Ook de bekende astroloog Leo Knegt werkte hier aan mee. De drie genoemde initiators werden bij de opzet van de nieuwe astrologische school geïnspireerd door de theosofie. Hun doelstelling was drieledig: 1) Studie en onderzoek van de astrologie; 2) Verdieping van inzicht in de achtergronden en hulpwetenschappen van de astrologie; 3) Onderwijs in de astrologie, haar achtergronden en haar hulpwetenschappen. Vooral Rams werk "Psychologische Astrologie" geldt als zeer invloedrijk voor de Nederlandse astrologie.

Van Theo Ram werd gezegd dat hij de positie van iemands Maan in de geboortehoroscoop (het teken en het huis) precies kon voorspellen door die persoon gewoon te observeren.[2]

Leo Knegt (Delfshaven, 26 december 1882 - Den Haag, 25 juli 1957) was de eerste astroloog die in 1935 de uurhoekastrologie in het Nederlandse taalgebied introduceerde met zijn leerboek "Uurhoek- en Vragen-Astrologie", gebaseerd op Christian Astrology van de 17e-eeuwse Engelse uurhoekastroloog William Lilly.

Betekenis van de school[bewerken]

De School van Ram, die zich bezighoudt met psychologische astrologie, bracht enkele astrologische vernieuwingen. Zowel de opzet van de horoscoopfiguur als de duiding ervan wijken af van de traditionele werkwijze binnen de westerse astrologie. Ongetwijfeld de bekendste vernieuwing waren de hypothetische planeten Persephone, Hermes en Demeter, die bij de analyse van de horoscoop betrokken werden.

Literatuur[bewerken]

  • E.I.K. Esser, H. Cosman, J.C. Bakker: Astrologie, populair-wetenschappelijk handboek, Strengholt, Naarden, 1977.
  • Theo Ram, Psychologische astrologie (1935)
  • Theo Ram, Psycho-astrologische encyclopedie (1948)

noten[bewerken]

  1. Jan Kampherbeek, Het APC-Systeem, Spica jg. 5 nr. 3, okt. 1981
  2. A. T. Man, The Future of Astrology
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.