Naar inhoud springen

Religieus woordenboek/J

Uit Wikibooks
 • Jahweh (of Jehova, Jehowa, JHWH): in het jodendom de naam voor God, afgeleid van de vier Hebreeuwse letters Jod, He, Waw, He. (JHWH) In sommige oude Bijbelvertalingen, en ook enkele moderne, wordt deze naam nog steeds toegepast. In de meeste Bijbelvertalingen is deze echter vervangen door HEER, HEERE of GOD.
 • Jaïnisme: een oude Indiase religie.
 • Jehova: De naam voor God, wordt het meest geassocieerd met Jehova's getuigen. Zie ook Jahweh.
 • Jehova's getuige (ook wel Jehovagetuige): Vertaling van het in de Verenigde Staten opgerichte Jehovah's Witnesses. Een getuige van Jehova. Iemand die, plaatsvervangend, getuigenis aflegt van Jehova.
 • Jezuïeten: een rooms-katholieke religieuze orde die in 1534 in Parijs werd opgericht door een groep studievrienden rond Iñigo Lopez de Loyola, beter bekend onder zijn Latijnse naam Ignatius van Loyola. De sociëteit werd opgericht ten tijde van de contrareformatie, de beweging die de reformatie moest tegengaan.
 • Jezuïetenorde: orde der jezuïeten.
 • Jezus: Volgens sommigen de naam van God, die ca. 33 jaar als mens op aarde leefde. Volgens anderen een profeet, volgens weer anderen de zoon van God, de Messias.
 • Jhankaris: Sjamanen in Nepal.
 • Jodendom: een abrahamitische religie. Het is een van de vroegst ontstane monotheïstische godsdiensten.
 • Johannes de Doper: ook wel Sint Jan genoemd, de viering van zijn naamdag (24 juni) kwam in de plaats van het midzomerfeest, bijvoorbeeld jāņi.
 • Johannes XXII: was paus van 1316 tot 1334. Hij voegde hekserij toe aan de lijst met ketterij (1320). Hij was de tweede en belangrijkste van de reeks pausen die te Avignon verbleven en een van de weinige pausen die ooit van ketterij werd beschuldigd.
 • Julbok:

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.