Naar inhoud springen

Religieus woordenboek/I

Uit Wikibooks
  • Idool: een persoon of voorwerp (vaak een beeld of afgodsbeeld, zie ook afgod) dat wordt aanbeden als het ware een godheid.
  • Inquisitie: een in 1227 ingestelde religieuze rechtbank met de taak om ketters, heksen en heidenen op te sporen en te berechten. De inquisitie kreeg in 1252 ook het recht om verdachten te folteren. De wereldwijde inquisitie werd in 1542 gecentraliseerd als de Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis. In 1908 veranderde dit in het Sanctum Officium en in 1965 in de Congregatie voor de Geloofsleer. William Levada volgde Joseph Alois Ratzinger op als prefect, toen Ratzinger tot paus werd benoemd in 2005. Zie ook Malleus Maleficarum.
  • Inquisitionele procedures: wereldlijke en kerkelijke gerechtshoven van Europa namen dit systeem aan, het verschilde van de procedures van berechting van een crimineel.
  • Imbolc: een van de vier belangrijke festivals uit de prechristelijke Keltische kalender, geassocieerd met een vruchtbaarheidsritueel. Imbolc wordt conventioneel gevierd vanaf de vooravond van 1 februari en was gewijd aan de vruchtbaarheidsgodin Brigit. Het werd vervolgens opgenomen als Ierse St. Brigit's dag en als de slotdag van het festival Maria Lichtmis. In recentere tijden wordt het gevierd als een vuurfeest, een van de acht jaarfeesten.
  • Irminsul: een belangrijk heiligdom voor de Saksen van de achtste eeuw na Christus. met vermoedelijk grote symbolische betekenis. Het wordt genoemd en summier omschreven in de Annales regni Francorum, de Translatio St. Alexandri van Rudolf van Fulda en in de Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum (Boek I, hoofdstuk 8) van Adam van Bremen. Beide laatsten gebruiken exact dezelfde woorden en beschrijven de Irminsul als een grote, opgerichte houten stam die volgens de Saksen de gehele wereld ondersteunde. De Irminsul werd door Karel de Grote in zijn oorlog tegen de Saksen in 772 verwoest. Men vergelijkt de Irminsul wel met Yggdrasil.
  • Isis: godin van de natuur en vruchtbaarheid.
  • Islam: een Abrahamitische religie.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.