Naar inhoud springen

Religieus woordenboek/C

Uit Wikibooks
 • Cailleach: de Almoeder (of heks) uit de Keltische mythologie.
 • Calvinisme:
 • Candomblé: een religieuze beweging in Zuid-Amerika, met name in Brazilië, ontstaan in de tijd van de slavernij. Het heeft elementen van de katholieke eredienst en als basis de traditionele Afrikaanse religie van onder andere voorouderverering.
 • Chant: het ritmisch spreken of het zingen van woorden of geluiden.
 • Christelijk: volgens het christendom.
 • Christen: aanhanger van het christendom.
 • Christendom: een religie gebaseerd op het evangelie en leven van Jezus zoals beschreven in het Nieuwe Testament. Het is een abrahamitische religie. Vanaf de derde eeuw was het niet langer een militante subgroepering, het christendom werd toen geïntegreerd in de Grieks-Romeinse samenleving. Het christendom werd in de vierde eeuw na Christus aangenomen als staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk. Degene die in zijn geloofsovertuiging afweek, was een ketter.
 • Cloothy tree: een boom, waar lappen stof aan gebonden worden. Zie verder cloothy well en boomheiligdom.
 • Cloothy well: een bron, wordt als heilige plaats gezien. Er worden lappen aan bomen (cloothy tree) gehangen als offer aan de geest van de plek.
 • Collegium Salii: een zeer oud priestercollege van twaalf priesters uit Rome, die krijgsdansen uitvoerden. Oorspronkelijk ter ere van Mars en later ook ter ere van Quirinus. Oorspronkelijk was er een initiatierite verbonden aan de Salii, met de mysterieuze Saliae virgines, die in historische tijden werden gespeeld door actrices. Allen, die tot een van deze beide colleges behoorden, moesten van patricische afkomst zijn. Aan het hoofd van ieder stond een voorzitter (magister Saliorum). Hem volgde in rang de voordanser (praesul) en op deze de voorzanger (vates). Gedurende de feesttijd werden de schilden 's nachts in de woningen van bepaaldelijk daartoe aangewezen personen geborgen. Zo waren ze in het huis van Gaius Iulius Caesar gebracht op de avond voor hij werd vermoord. Hij was toen pontifex maximus. Waren alle feestelijkheden in de aan Mars gewijde maand maart afgelopen, dan werden de ancilia weer in hun gewone plaats in de Regia opgeborgen. Hoogstwaarschijnlijk heeft oorspronkelijk deze dienst van de Salii betrekking gehad op Mars als de god van de natuur en van het regelmatige verloop van het jaar. Het aantal van de twaalf schilden staat zonder twijfel in betrekking tot de twaalf maanden van het jaar en door het ronddragen daarvan in de lentemaand werd als-het-ware de welkomstgroet gebracht aan den zegenbrengende god van de lente. Dat die axamenta van de Salii waarschijnlijk in betrekking stonden tot de liederen van de fratres Arvales (akkerpriesters) schijnt nog een bewijs voor de nauwe betrekking van deze dienst op de oude natuurgod.
 • Contrareformatie: ook wel katholieke reformatie of 'katholieke hervorming - De hervormingsbeweging binnen de Katholieke Kerk die aanving tijdens de 16e eeuw. Zij was deels een fenomeen van innerlijke restauratie (waarvan de aanzetten reeds terug te vinden zijn in de 15e eeuw) en deels een reactie op de protestantse Reformatie, die was ingezet door de Duitse Luther (1483-1546), de Franse Calvijn (1509-1564) en de Zwitserse Zwingli (1484-1531), en op de ontwikkelingen in Engeland (de Anglicaanse Kerk en het puritanisme). De jezuïetenorde vormde het elitekorps van de katholieke reformatie.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.