Religieus woordenboek/S

Uit Wikibooks
 • Sacrament:
 • Samaritanen: een monotheïstische religie.
 • Samsara: in het Sanskriet en Pali betekent het in cirkels ronddraaien. Samsara is in boeddhisme en hindoeïsme de cyclus van dood en wedergeboorte zonder begin en schijnbaar zonder eind, onder invloed van begoocheling en karma en vol met lijden.
 • Santería: een syncretische religie die op Cuba en Puerto Rico wordt gepraktiseerd. Santería betekent in het Spaans vrij vertaald heiligenverering. De religie is een samensmelting van hoofdzakelijk Rooms-Katholicisme en de Yorùbáreligie, de traditionele verering van de Orishas door de Yorùbá.
 • Satan: de duivel, is een uitvinding van het christendom, en heeft niets met hekserij of wicca te maken.
 • Satanisten, zoals 'De Kerk van Satan' door Anton Lavey opgericht in 1966, worden door de publieke opinie als eens onterecht voor heksen of wicca's aanzien. De Satan die deze groepen aanbidden is evenmin de christelijke duivel, maar een oude god van de gnostici: Lucifer, de Lichtbrenger. De groep heeft vooral aanhangers in de VS, bijvoorbeeld bij muzikanten uit de heavy metal scene.
 • Selene: de maangodin uit de Griekse mythologie. Ze wordt vaak vereenzelvigd met Artemis, de eeuwige maagd, omdat de maan volgens de Grieken een vrouwelijk en maagdelijk symbool was. De Latijnse naam van Artemis is Diana.
 • Shinto: geloofsovertuiging uit Japan, shinto is vermengd met confucianisme, boeddhisme en taoïsme. Shinto betekent het pad van de geesten.
 • Shintoïsme:
 • Sikhisme': een monotheïstische religie die in het begin van de 16e eeuw ontstond in noordelijk India door de eerste leermeester Guru Nanak Dev. Het is een apart geloof en geen samenvoeging van hindoeïsme en islam, zoals soms gedacht wordt.
 • Simbo: sjamanistische trance.
 • Sint Bonifatius: verklaarde dat het geloof in heksen niet christelijk was.
 • Sint Jan: zie Johannes de Doper. Sint Jan wordt ook wel San Juan (Spanje) genoemd. De dag van Sint Jan (24 juni) is bijzonder, in vele volksverhalen speelt het een bijzondere rol. Op deze dag, of betergezegd in de nacht voorafgaande aan Sint Jan, kun je een 'wisseldaalder' krijgen, bloeien de fernybloemen en het varenzaad. Het is de dag waarop oorspronkeljk de zomerzonnewendefeesten gevierd werden.
 • Sjamaan: een ritueel specialist en medium tussen de menselijke en geestelijke wereld. Een sjamaan maakt gebruik van een trance of alternatieve staat van bewustzijn. Een sjamaan kan één worden met de geest van een dier (diergeest).
 • Sjamanisme:
 • Sjiisme:
 • Soefi: aanhangers van het soefisme, soef betekent wol.
 • Soefi-heilige: spiritueel leraar en meester.
 • Soefisme: mystieke stroming binnen de islam.
 • Soennisme:
 • Sól: de zonnegodin uit de Noordse mythologie, ze wordt tot de Asinnen gerekend. Ze werd achtervolgd door wolven.
 • Sol Invictus: (Latijn voor "onoverwinnelijke zon") of Deus Sol Invictus ("onoverwinnelijke zonnegod") was een religieuze titel die voor drie verschillende goden gebruikt werd ten tijde van het late Romeinse Rijk. Onder keizer Elagabalus (218-222) werd met geweld de verering van El Gebal of Elegabal, de zonnegod van zijn geboortestad Emesa in Syrië, opgelegd. Hij liet de Zwarte Steen van Emesa met veel ceremonie overbrengen en in de tempel in het Oude Rome plaatsen. Daarnaast werd de titel Invictus ook gebruikt voor Mithras en de oorlogsgod Mars. Keizer Aurelianus introduceerde in 270 na Christus de cultus van Sol Invictus als officiële staatsreligie, waarbij Sol de hoofdgod van het rijk werd. Aurelianus' Sol ontstond uit El Gebal en Apollo, maar vertoonde ook veel gelijkenis met Mithras. Aurelianus droeg de tempel van Sol Invictus op 25 december 274 op tijdens de Dies Natalis Solis Invicti. Er wordt verondersteld dat in de Dies Natalis Solis Invicti de oorsprong ligt van kerstmis ligt.
 • Summis desiderantes affectibus: een pauselijke bul, uitgevaardigd door paus Innocentius VIII op 5 december 1484, waarin hij goedkeuring gaf aan strenge maatregelen tegen personen die beschuldigd werden van magie en hekserij.
 • Suomenisme: neopagananistische religie uit Finland, met ook andere volgelingen (bijvoorbeeld de Maris uit Rusland). Suomi kan verwijzen naar het land Finland of de taal.
 • Suomenist: volgeling van het suomenisme.
 • Surya: in de oudste geschriften van het hindoeïsme, de Veda's, de verpersoonlijking van de Zon, respectievelijk de zonnegod, die veel gelovigen vandaag nog op verschillende manieren eren.
 • Svantovit: de Slavische god van de vooroudercultus, de wichelarij en de oorlog. Sommige zuilen beelden hem af met vier gezichten die elk naar een andere windrichting kijken. In de tempels voor Svantovit was een orakel aanwezig.
 • Swastika: een symbool dat wordt gebruikt in verschillende godsdiensten, het teken wordt deosil en widdershins afgebeeld. De swastika staat ook bekend als zonnewiel, bij de nazi's werd het symbool het hakenkruis genoemd.
 • Symbool: een teken, figuur, woord of handeling, waarbij voor een ingewijde een geheim, gecompliceerd of moeilijk onder woorden te brengen begrip wordt aangeduid.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.