Religieus woordenboek/K

Uit Wikibooks
Viering van kerst met een traditioneel lied voor de julenisse (een kerstelf) in het Vesterheim Norwegian-American Museum in Decorah, Iowa
Een kerstengel en kerstboom, 1912
Motanky-engel; een kerstelf (een amulet) uit de Oekraïne. De naam komt van het Oekraïense werkwoord voor "winden". Soms wordt een halo toegevoegd
De Weihnachtsmann in Duitsland, 1931
Père Noël of de kerstman, 1875
 • Kabbala: een vorm van joods mysticisme. Een belangrijk geschrift is het Sepher Yetzirah, ongeveer tweeduizend jaar geleden geschreven in Babylonië. De Boom des Levens is een belangrijk symbool, zie ook levensboom.
 • Kabbalist: aanhanger van de Kabbala. Bekend zijn Marsillio Ficino (1433-1499), Giovanni Pico Della Mirandola (1463-1494) en Giordano Bruno (1548-1600). Bruno werd door de Inquisitie in Rome tot de brandstapel veroordeeld. Marsilio Ficino's belangrijkste werk was zijn verhandeling over de onsterfelijkheid van de ziel, Theologia Platonica de immortalitate animae. In 1489 werd Ficino door paus Innocentius VIII beschuldigd van magie en er was een goed onderbouwde verdediging nodig om hem een veroordeling wegens ketterij te doen ontlopen. De Oratio de hominis dignitate (Oratie over de waardigheid van de mens) is de nooit gehouden rede van Giovanni Pico della Mirandola, deze rede werd indertijd verhinderd door de Katholieke Kerk.
 • Kami: goden of geesten van de natuur uit de Japanse mythologie.
 • Kannushi: geestbeheersers of priesters uit de Japanse shinto. Ze bezitten officiële functies in de staatscult.
 • Katholicisme: te verdelen in twee belangrijke stromingen, zie oosters-orthodoxe kerken en Rooms-Katholieke Kerk. Het verschil baseert zich onder andere in het feit of Jezus goddelijk is of niet.
 • Katholiek: aanhanger van een vorm van katholicisme.
 • Katholieke Kerk: zie Rooms-Katholieke Kerk.
 • Ketter: het christendom werd in de vierde eeuw na Christus aangenomen als staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk. Degene die in zijn geloofsovertuiging afweek, was een ketter. Religieuze groeperingen werden onderdeel van de christelijke demonologie. Augustinius beschreef de offergave van het bloed van een kind tijdens Pasen bij de montanisten. De paulicianen werden veroordeeld als de zonen van Satan. Andere vervolgde groeperingen zijn de turlupins, de waldenzen en katharen werden beschuldigd van duivelaanbidding en seksuele orgiën. Het Vaticaan gaf op 25 oktober 2007 het boek Processus contra Templarios uit en verklaarde de Tempeliers niet langer ketters. De publicatie was gebaseerd op het perkament van Chinon.
 • Ketterij: zie ketter, paus Johannes XXII (1316-1334) voegde hekserij in 1320 toe aan de lijst met ketterij.
 • Keltisch christendom: ook wel Iers christendom; een religieuze praktijk die ongeveer 2000 jaar geleden ontstaan is op de Britse eilanden en Ierland. Deze zelfstandige vorm van christendom is blijven bestaan tot in de 12e eeuw. In 1172 werd het katholieke christendom opgelegd door koning Hendrik II van Engeland.
 • Kerst of Kerstmis: christelijk feest ter ere van de geboorte van Jezus Christus. Het bevat daarnaast elementen uit verschillende midwinterfeesten. Er wordt verondersteld dat in de Dies Natalis Solis Invicti de oorsprong ligt van kerstmis, zie Sol Invictus.
 • Khanda:
 • Koninkrijkszaal: Het kerkgebouw van Jehova's getuigen. De volledige naam is: Koninkrijkszaal van Jehovah's Getuigen.
 • Koran:Het heilige boek van de islam.
 • Kuker: een god van vruchtbaarheid, in Bulgarije en Servië een meervoudige goddelijkheid. In Bulgarije vindt een ritueel spektakel van de lente (een soort carnaval) plaats na een scenario van volkstheater. Kuker's rol wordt uitgebeeld door een man gekleed in een schaap- of geitenhuid, met een gehoornde masker en omgord met een grote houten fallus. Tijdens het ritueel worden verschillende fysiologische handelingen uitgelegd (met inbegrip van de seksuele daad, als een symbool van het heilige huwelijk van de god, terwijl mimespelers de symbolische vrouw zijn, tijdens de zwangerschap en met de pijnen van de bevalling). Dit ritueel huldigt de veldarbeid (ploegen, zaaien) en is uitgevoerd met de deelname van tal van allegorische personages, waaronder de keizer en zijn entourage.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.