Naar inhoud springen

Programmeren in Pascal/Clrscr

Uit Wikibooks
Pascal


Deel 2

In dit deel zullen enkele functies behandeld worden. De reden waarom we deze nu al geven is omdat sommige pascalcompilers moeilijk kunnen doen en dan is het mogelijk dat deze functies die problemen oplossen.

Beide functies maken gebruik van de unit CRT (we komen later hier op terug). Dit maakt het mogelijk dat er beeldschermbesturingen gebruikt kunnen worden. We plaatsen dit boven het begin van het programma:

Pascal-code: unit crt

program crt;

USES crt;

begin
 writeln('Dag wereld.');
end.

clrscr[bewerken]

De clrscr-functie is een functie die het scherm leeg maakt. Al de tekst, gegevens, ... die op het scherm staan worden dan verwijderd (let op: variabelen, constanten, ... blijven hun waarden behouden en kunnen gewoon aangeroepen worden).

Pascal-code: clrscr

program clrscr;

USES crt;

begin
 writeln('Dag wereld.');
 clrscr;
 {de pagina is leeg}
end.

Readkey[bewerken]

Readkey wordt gebruikt om de gebruiker een toets in te laten drukken. Momenteel zullen we dit alleen gebruiken om een programma te laten pauzeren of om de gebruiker eerst nog een toets in te laten drukken voor het programma afsluit (hoewel er natuurlijk meer, moeilijkere, mogelijkheden zijn hiermee).

Pascal-code: readkey

program readkey;

USES crt;

begin
 writeln('Druk op een toets om af te sluiten.');
 readkey;
end.

en pauzeren:

Pascal-code: readkeypauzeer

program readkey;

USES crt;

begin
 writeln('Dag wereld.');
 readkey;
 writeln('Hoe gaat het ermee?');
 readkey;
 writeln('Tot ziens!');
end.

gotoxy[bewerken]

GotoXY kun je gebruiken om de cursor over het scherm te verplaatsen. Dat is handig als je tekst op een bepaalde plaats op het scherm neer wilt zetten.

Pascal-code: gotoxy

program readkey;

USES crt;

begin
 {Maak het scherm schoon.}
 clrscr;
 {Spring naar kolom 1, dat is de linkerrand van het scherm en regel 12, dat
 is ongeveer halverwege de hoogte van het scherm.}
 gotoxy(1,12);
 {Schrijf wat tekst.}
 write('Deze tekst staat halverwege het scherm.');
 {Wacht op een toets.}
 readkey;
 {Zet de cursor onderin het scherm voordat we het programma stoppen.}
 gotoxy(1,24);
end.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.