Naar inhoud springen

Programmeren in Pascal/Bewerkingen

Uit Wikibooks
Pascal


Deel 2

Wiskundige bewerkingen kunnen heel gemakkelijk uitgevoerd worden in Pascal. Hier onder vind je een kleine niet volledige lijst van verschillende bewerkingen.


Benaming Wiskundig symbool Symbool in Pascal
plus + +
min - -
product of *
quotiënt : /
kwadraat ² SQR(getal)
vierkantswortel SQRT(getal)

Enkele voorbeelden[bewerken]

Pascal-code: som

program som;
var
	eerstegetal, tweedegetal, som: real;
begin
	writeLn('Gelieve een getal in te geven:');
	readLn(eerstegetal);
	
	writeLn('Gelieve een getal in te geven:');
	readLn(tweedegetal);
	
	som := eerstegetal + tweedegetal;
	
	writeLn('De som van je twee getallen was:', som);
end.

Het meeste uit het bovenstaande voorbeeld ken je al. Enkel deze regel is iets nieuw: som := eerstegetal + tweedegetal;

Dit is een toekenningsopdracht, zoals de naam het al zegt kent het een waarde toe aan een variabele (later ook aan een constante). Men gebruikt hier NOOIT een gelijkheidsteken voor (=) maar altijd een dubbelpunt gevolgd door een gelijkheidsteken (:=).

In het volgende voorbeeld zie je alle bewerkingen uitgevoerd worden:

Pascal-code: bewerkingen

program bewerkingen;
var
	eerstegetal, tweedegetal, som, verschil, product, quotient: real;
begin
	writeLn('Gelieve een getal in te geven:');
	readLn(eerstegetal);
	
	writeLn('Gelieve een getal in te geven:');
	readLn(tweedegetal);
	
	som := eerstegetal + tweedegetal;
	verschil := eerstegetal - tweedegetal;
	product := eerstegetal * tweedegetal;
	quotient := eerstegetal / tweedegetal;

	writeLn('De som van je twee getallen was:', som);
	writeLn('Het verschil van je twee getallen was (1ste − 2de):', verschil);
	writeLn('Het product van je twee getallen was:', product);
	writeLn('Het quotiënt van je twee getallen was (1ste ∕ 2de):', quotient);
end.

Het bovenstaande voorbeeld kan korter worden geschreven, maar het is beter om het vanaf het begin duidelijk aan te leren en op deze methode te schrijven.

Pascal-code: kortesom

program kortesom;
var
	eerstegetal, tweedegetal: real;
begin
	writeLn('Gelieve een getal in te geven:');
	readLn(eerstegetal);
	writeLn('Gelieve een getal in te geven:');
	readLn(tweedegetal);
	writeln ('De som van je twee getallen was:', eerstegetal + tweedegetal);
end.

Zoals je kan zien laten we de waarde pas uitrekenen in de schrijfopdracht. Dit is af te keuren bij langere programma's of bij waarden die je meermaals nodig gaat hebben maar is. als je de waarde maar één keer nodig hebt, wel sneller.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.