Naar inhoud springen

Programmeren in Pascal/If then

Uit Wikibooks

De 'if then' constructie is een van de belangrijkste combinaties. Door dit statement kan dit bijvoorbeeld:

Pascal-code:

program opteltrainer;
var
	a, b, c, d: integer;
begin
	a := 1;
	b := 2;
	c := a + b;
	
	writeLn('wat is ', a, ' + ', b, '?');
	readLn(d);
	
	if c = d then
	begin
		writeLn('dat is goed');
	end;
	if not (c = d) then
	begin
		writeLn('helaas maar dat is fout');
	end;
	
	writeLn('einde programma');
end.

Zonder 'if' kan je niet controleren of de uitkomst goed is. If 'kijkt' of wat erachter 'true' of 'false' staat. a=b geeft true als a gelijk is aan b en anders false. dit wetende werkt dit ook:

Pascal-code:

program opteltrainer;
var
	a, b, c, d: integer;
	e: Boolean;
begin
	a := 1;
	b := 2;
	c := a + b;
	
	writeLn('wat is ', a, ' + ', b, '?');
	readLn(d);
	
	e := c = d;
	
	if e then
	begin
		writeLn('dat is goed');
	end;
	if not e then
	begin
		writeLn('helaas maar dat is fout');
	end;
	
	writeLn('einde programma');
end.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.