Programmeren in Pascal/If then

Uit Wikibooks
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De 'if then' constructie is een van de belangrijkste combinaties. Door dit statement kan dit bijvoorbeeld:


Pascal-code:

program opteltrainer;
var a,b,c,d:integer;
begin
a:=1;
b:=2;
c:=a+b;
writeln('wat is ',a,' + ',b,' ?');
readln(d);
if(c=d)then <br />
begin<br />
writeln('dat is goed');
end;
if not(c=d) then
writeln('helaas maar dat is fout');
end;
writeln('einde programma');
end.

Zonder 'if' kan je niet controleren of de uitkomst goed is. If 'kijkt' of wat erachter 'true' of 'false' staat. a=b geeft true als a gelijk is aan b en anders false. dit wetende werkt dit ook:

Pascal-code:

program opteltrainer;
var a,b,c,d:integer;
e:boolean;
begin
a:=1;
b:=2;
c:=a+b;
writeln('wat is ',a,' + ',b,' ?');
readln(d);
e:=c=d;
if e then
begin
writeln('dat is goed');
end;
if not(e) then
writeln('helaas maar dat is fout');
end;
writeln('einde programma');
end.
Informatie afkomstig van http://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.