Naar inhoud springen

Nederlandse literatuurgeschiedenis

Uit Wikibooks

Nederlandse literatuurgeschiedenis

 1. Inleiding
 2. Middeleeuwen
 3. De renaissance
 4. Het Frans-classicisme
 5. De verlichting
 6. De romantiek
 7. Het realisme
 8. De tachtigers
 9. Symbolisme en gemeenschapskunst
 10. Neoclassicisme
 11. Neoromantiek
 12. Historische avant-garde en modernisme
 13. De beweging van vijftig
 14. De jaren zestig
 15. 1970-2000
 16. Bronvermelding en literatuur
Andere boeken over
Nederlandse literatuurgeschiedenis


Andere boeken over
literatuur

Van Maerlant


Welkom

[bewerken]

Dit wikibook beoogt in de eerste plaats een overzicht te bieden van de Nederlandse literatuurgeschiedenis . Het blijft een hachelijke zaak om een samenhangend beeld te schetsen van meer dan duizend jaar literatuurgeschiedenis, waardoor gekozen is voor een voorzichtige modulaire aanpak. Verder is het misschien nuttig om even stil te staan bij de reikwijdte van dit project. Wat is precies het onderwerp ervan?

Nederlandse literatuur?

In de eerste plaats bedoelen we met Nederlandse literatuur alle literaire Nederlandstalige teksten. Willen we volledig zijn, dan moeten we in ons overzicht de volgende gebieden opnemen waar Nederlands wordt gesproken:

 • Nederlandse literatuur uit het 'kerngebied' Nederland en Vlaanderen.
 • Daarnaast ook literatuur van Antillianen, Indische Nederlanders, Indonesiërs, Surinamers en Zuid-Afrikanen.

In een eerste fase zal voornamelijk de literatuurgeschiedenis van het kerngebied uitgewerkt worden, maar er wordt ook aandacht geschonken aan belangrijke auteurs uit andere regio's.

Inhoudelijke overwegingen
 • Niet elke auteur en elk werk heeft een even grote invloed uitgeoefend op de wegen die in de literatuur bewandeld zijn, en dat bepaalt mee de keuze van de auteurs die besproken worden. Want er moet gekozen worden: elk jaar verschijnen er alleen al op de Nederlandstalige markt honderden nieuwe boeken en komen er nieuwe auteurs voor het voetlicht.
 • Wisselende literatuuropvattingen. Literatuuropvattingen zijn ook aan mode onderhevig, en wat in de tijd van de rederijkers als grote kunst of grote literatuur gold, wordt vandaag misschien als rijmelarij afgedaan. We zijn allemaal kinderen van onze tijd en kijken door een gekleurde bril, of we het nu willen of niet.
 • Wanneer is een tekst literair? Tja... wanneer wordt een tekst eigenlijk als "literair" beschouwd en wat zijn daar de criteria voor? In de praktijk noemen we teksten "literair" omdat ze door gezaghebbende literaire wetenschappers van hogere waarde worden geacht dan andere teksten. Het is met andere woorden geen waardevrije term, maar eerder subjectief en evoluerend met de tijd. Degenen die beslissen of een tekst literatuur is en wat dus tot de literaire canon van een taal mag worden gerekend, zijn critici, uitgevers en andere literatoren die samen het tijdelijke beeld over literatuur bepalen. Door de beperkte houdbaarheid van literaire opvattingen krijgen bloemlezingen in verschillende perioden dan ook soms een heel andere nadruk en inhoud.
En verder...

Verder is het natuurlijk altijd nuttig -en aangenaam- om zelf andere boeken over literatuur te raadplegen. Je zal bijna onvermijdelijk ook auteurs en teksten ontdekken die hier niet behandeld worden. Een lijstje met suggesties voor verdere studie is ook in dit wikibook opgenomen.

Nog vragen of suggesties?

Neem contact op met de hoofdauteurs van dit wikibook.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.