Leer jezelf ecologisch tuinieren/Zilte greppelrus

Uit Wikibooks

Ecologisch tuinieren

Inleiding
De tuinkalender
Register
Wat zijn planten
Algemene begrippen
Sorteringslijsten
Grondbewerking
Plantkunde
Vermeerderen
Plantenfamilies
Geslachten
Soorten
Plantenziekten
Problemen
Het dierenleven
De moestuin
De kruidentuin
De boomgaard
De siertuin
De speeltuin
1 2 3 4

Klik op een foto voor een vergroting. Ander gewas? Zoek in het Register.

Zilte greppelrus komt voor in de koele gematigde streken van het noordelijk halfrond. De zilte greppelrus lijkt veel op de greppelrus. De binnenste bloemdekbladen van de zilte greppelrus hebben een afgeronde top, zijn iets korter tot weinig langer dan de vrucht en de bloemen staan in groepjes van 2-3. De binnenste bloemdekbladen van de greppelrus zijn lang toegespitst en veel langer dan de vrucht, terwijl het merendeel van de bloemen alleenstaand zijn.


Alle families?
Familie: Russen (Juncaceae)
Geslacht: Rus
Soort: Juncus ambiguus
Rode lijst. Deze in het wild voorkomende plant staat op de rode lijst in Nederland en/of België. Dat betekent dat ze kwetsbaar of (bijna) uitgestorven zijn. Zaai of plant ze en verspreid overtollig zaad.
Stengel/Tak: De vaak wat gedrongen, meest ronde stengels zijn dikwijls aan de voet rood aangelopen en staan opgericht of zijn vaak opstijgend tot min of meer liggend.
Bloei:

Bloem:
Meer van dezelfde kleur?
Juni tot in augustus.

Donkerbruine bloemdekbladen. De binnenste bloemdekbladen hebben een afgeronde, soms kort stekelpuntige top en zijn iets korter tot weinig langer dan de vrucht. Het merendeel van de bloemen staan in groepjes van 2-3, maar niet op dezelfde hoogte. De helmknop is 2 - 3 keer zo lang als de helmdraad. De stijl, zonder de stempels, is ongeveer even lang als het vruchtbeginsel. Van de stijl blijft slechts een zeer klein puntje op de top van de rijpe vrucht achter.
Vrucht: De vrucht is een 3,5-5 mm lange doosvrucht met bovenaan afgeknotte bracteolen. Het ovale tot tonvormige zaad is 0,3-0,5 mm groot.
Hoogte/Lengte:
Meer van dezelfde hoogte?
± 5-80 cm.
Bodem:
Meer onder dezelfde omstandigheden?
Verklaring van gebruikte afkortingen/symbolen bij zon/water.
Grondsoort: Voedselrijke en stikstofarme, meestal brakke tot zilte, verdichte zand- en kleigrond. Zon Water
FAQ: Vragen en/of antwoorden over de Zilte greppelrus?
Maan(d) Werk KK KT LT VW ZD PA RA
1
Wikipedia
Meer afbeeldingen over dit onderwerp vindt u in Categorie Juncus ambiguus op Wikimedia Commons
Wikipedia
Wikipedia heeft een encyclopedisch artikel over Zilte greppelrus


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.