Help:Gebruik van links

Uit Wikibooks
Overzicht hulppagina's
Wikibooks Hulppagina's
Beheerpagina's

Op deze pagina is een overzicht te vinden over links. U kunt hier allereerst vinden hoe u kunt linken. Daarnaast worden enkele manieren genoemd om zo mooi mogelijk te linken. Onderin is een overzicht te vinden waarin deze pagina in een tabel wordt samengevat.

Interne links[bewerken]

Onder interne links verstaan we links die binnen het Nederlandstalige Wikibooksproject uitkomen.

Een interne link kan worden aangemaakt door dubbele blokhaken om de naam van het gelinkte artikel neer te zetten. [[Kookboek/Oliebollen]] resulteert bijvoorbeeld in Kookboek/Oliebollen.

Hoewel artikelnamen altijd moeten beginnen met een hoofdletter, mag de eerste letter van de link, indien gewenst ook klein zijn. [[kookboek/Zout]] linkt nog altijd naar kookboek/Zout. Merk hierbij wel op dat een andere hoofdletter in de artikelnaam, die niet aan het begin staat, in de link wel als hoofdletter geschreven moet worden. Een elegante manier om dit op te lossen is hieronder opgenomen.

Let op dat u, wanneer u linkt naar naamruimten binnen Wikipedia NL, de betreffende naamruimte meeneemt in de link. [[Overleg:Hoofdpagina]] resulteert in Overleg:Hoofdpagina, terwijl [[Hoofdpagina]] resulteert in Hoofdpagina.

Linken met alternatieve tekst[bewerken]

Vaak is het niet elegant om de artikelnaam te gebruiken als link, bijvoorbeeld omdat de artikelnaam in de context van de pagina niet mooi uitkomt. Gelukkig is hiervoor een oplossing, namelijk linken met alternatieve tekst.

Met alternatieve tekst kunt u linken naar een artikel, terwijl de link zelf niet gelijk is aan de artikelnaam. Als u bijvoorbeeld [[Kookboek/Oliebollen|oudejaarslekkernij]] intypt, resulteert dat in oudejaarslekkernij, een link naar het artikel over oliebollen, maar met de weergegeven tekst oudejaarslekkernij. Deze functie is bijzonder handig wanneer de naam van een artikel niet goed in het zinsverband past.
N.B.: Het verticale streepje, | kunt u vinden boven de enter-toets bij de US qwerty layout. Bij de Belgische layout is dit als 3e teken vermeld op de toets met 1 en &, uiterst links bovenaan.

In sommige gevallen, voornamelijk bij meervouden, is er zelfs een nog gemakkelijker oplossing. Stel dat u wilt linken naar het artikel Kookboek, maar u wilt de meervoudsvorm gebruiken. Dan hoeft u geen gebruik te maken van een | (een zogenaamde pipe). Als u [[kookboek]]en intypt, resulteert dat in kookboeken, de pagina Kookboek, met als weergegeven tekst kookboeken. Dit kan gebruikt worden voor alle woorden die voor een deel bestaan uit een woord dat de titel van een artikel is.

Bij doorverwijspagina's komt het vaak voor dat een tekst "xxx" gelinkt moet worden naar de pagina "xxx (yyy)". Hiervoor bestaat de zogenaamde pipe-truc: wanneer u [[Java (eiland)|]] (dus met pipe, maar zonder tekst na de pipe) invoert, wordt dat automatisch veranderd en verschijnt de tekst alsof u [[Java (eiland)|Java]] had gebruikt. Ditzelfde procédé werkt ook voor naamruimtes: [[Wikipedia:Links|]] resulteert in Links.

Linken naar een oude versie[bewerken]

Speciaal:Permalink/360123 geeft een link naar elke gewenste versie van een pagina; het getal is de "oldid" die in de url van de link "Permalink" in de linker kolom te vinden is.

Naar nog niet bestaande artikelen[bewerken]

Voor links naar nog niet bestaande artikelen of andere pagina's wordt dezelfde code gebruikt als voor links naar bestaande onderdelen op Wikibooks. [[Link naar nog niet bestaande pagina]] resulteert in Link naar nog niet bestaande pagina. Hoewel een link naar een niet-bestaand artikel er anders uitziet dan een link naar wel bestaand artikel, gaat het maken van de link op dezelfde manier. Het grote voordeel van deze methode is dat de links al goed staan op het moment dat iemand het beoogde artikel aanmaakt.

Let op dat u in uw link een schrijfwijze gebruikt conform de richtlijnen in het benoemen van een pagina. U zorgt hiermee dat als mensen via uw link een pagina aanmaken, de pagina ook meteen de juiste heeft. Gebruik dus geen [[fOuTePag!n4TiTe1]], maar een [[Goede paginatitel]].

Categorielinks[bewerken]

Het linken naar categorieën is niet gebruikelijk maar kan in bepaalde situaties gewenst zijn. Door het toevoegen van een ":" (dubbele punt) wordt voorkomen dat het artikel zelf wordt gecategoriseerd. Dus [[:Categorie:Wikibooks]] is een manier om een link te maken naar Categorie:Wikibooks

Wanneer u echter [[Categorie:Wikibooks]] schrijft, dus zonder dubbele punt ervoor, komt het betreffende artikel zélf in deze categorie terecht. Ook zal dan onderaan de pagina een boxje verschijnen met een link naar de betreffende categorie. Wikibooks-NL maakt intensief gebruik van een klassificering van artikelen in categorieën. Zie ook de pagina over het gebruik van categorieën.

Redirects[bewerken]

Met redirects is het mogelijk om vanuit een bepaalde pagina automatisch naar een bepaalde andere pagina doorgeschakeld te worden. Zo is bijvoorbeeld PHP een redirect naar Programmeren in PHP. Met een redirect kan een pagina dus gemakkelijker gevonden worden omdat niet de exacte titel in het zoekvenster hoeft te worden opgegeven. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld artikelen met veel verschillende namen naar één centraal artikel doen verwijzen.

Een redirect kunt u aanmaken door de tekst #REDIRECT [[Pagina waarnaar verwezen moet worden]] in te typen. Op de pagina Php staat bijvoorbeeld de tekst #REDIRECT [[Programmeren in PHP]], zodat deze pagina direct naar Programmeren in PHP doorverwijst. Zie verder Help:Redirect voor meer informatie over redirects.

Naar de beschrijvingpagina van een afbeelding linken[bewerken]

Wanneer u op een overlegpagina een afbeelding wilt bespreken, kan het nodig zijn om naar de beschrijvingspagina van de afbeelding te linken. Dit gaat heel eenvoudig via met behulp van een dubbele punt. [[:Afbeelding:Aardhommel kleine.jpg]] resulteert in Afbeelding:Aardhommel kleine.jpg. Hiermee wordt dus slechts de link naar de afbeelding opgenomen in plaats van de hele afbeelding. Zie Help:Gebruik van afbeeldingen voor meer uitleg over afbeeldingen.

Links naar andere Wikimedia-projecten[bewerken]

Naar andere Wikibooks (taallinks)[bewerken]

Taallinks, ook wel interwiki's genoemd, zijn links die verwijzen naar artikelen met hetzelfde onderwerp op andere Wikibooks. Ter illustratie, het artikel Kookboek:Zout gaat over hetzefde onderwerp als het artikel Cookbook:Salt van de Engelstalige Wikibooks. Om naar dit artikel te linken is een interwiki toegevoegd. Deze interwiki is op de betreffende pagina links in uw scherm te vinden, onder het kopje In andere talen. De weergave van de link bestaat enkel uit het woord English.

De betreffende link is [[en:Cookbook:Salt]]. Hierbij staat en voor de taalcode van de betreffende Wikibooks. Een overzicht van alle taalcodes is te vinden op de lijst van anderstalige Wikibooks.

Op welke plaats in het bewerkingsveld u de link neerzet, maakt voor het effect op de pagina niet uit, maar het is gebruikelijk om dit onderaan te doen.

Het wordt zeer op prijs gesteld als deze taallinks worden aangemaakt. Denk er bij het maken van een interwiki ook aan in het anderstalige artikel een interwiki toe te voegen naar het Nederlandstalige artikel.

Let op: op overlegpagina's werkt het gebruik van interwiki's anders. Ook daar linkt [[en:Cookbook:Salt]] naar de pagina "Cookbook:Salt" op de Engelstalige Wikibooks, maar de link wordt niet aan de linkerkant van de pagina geplaatst, maar gewoon in de tekst, op de plaats waar u de link heeft ingevoerd.

Naar andere Wikibooks ("gewone" links)[bewerken]

Soms kan het voorkomen dat u naar een anderstalige pagina wilt verwijzen, maar niet via een taallink links in het scherm, maar gewoon in de tekst. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als u in de lerarenkamer wilt verwijzen naar een anderstalige pagina om anderen op de hoogte te brengen van de opmaak van die pagina. Dit kunt u bereiken door [[:xx:blabla]] te typen. Hier betekent de ":" (dubbele punt) dat de link geen interwiki is en dus niet links in het scherm, maar midden in de tekst moet worden weergegeven. xx is een door u gekozen taalcode (overzicht taalcodes) en de tekst na de taalcode is de titel van de gewenste pagina.

[[:en:Wikibooks:Community Portal|Het engelstalige gebruikersportaal]] resulteert bijvoorbeeld in Het Engelstalige gebruikersportaal.

Naar Wikipedia[bewerken]

Eenzelfde principe wordt aangehouden voor links naar de Wikipedia. Echter, om de software te laten 'weten' dat we naar een ander project dan Wikibooks linken, moeten we een bepaalde prefix voor de link neerzetten. In het geval van Wikipedia is dit een w. Dus [[w:xx:blabla]]. [[w:en:Dutch language|Dutch language]] resulteert in Dutch language. Als u wilt linken naar de Nederlandstalige Wikipedia (wat waarschijnlijk vaker voorkomt dan een anderstalige), hoeft u niet verplicht een taalcode in te voeren. [[w:Wiskunde|Wiskunde]] resulteert dus in Wiskunde. De laatste term kan weg gelaten worden, dus [[w:Wiskunde|]] werkt ook.

Naar andere zusterprojecten[bewerken]

Ook voor het linken naar andere zusterprojecten geldt hetzelfde principe, waarbij ook weer geldt dat als u naar de specifieke Nederlandstalige versie wilt linken, u geen taalcode hoeft te gebruiken. Ook voor meertalige projecten is een taalcode niet nodig, omdat ze allen op hetzelfde domein zitten.

Meertalige projecten op één domein[bewerken]

Projecten die per taal op een eigen domein zitten[bewerken]

Externe links[bewerken]

Onder externe links verstaan we links die buiten het Nederlandstalige Wikibooksproject uitkomen.

De gemakkelijkste manier om extern te linken is gewoon de url in te typen. https://www.dmoz.org/ resulteert in https://www.dmoz.org/.

Merk op dat u de volledige URL opneemt. Een link zonder bijvoorbeeld https://, zal niet als link worden weergegeven, maar gewoon als tekst verschijnen.

Met alternatieve tekst[bewerken]

Door middel van het plaatsen van enkele blokhaken om de URL en de tekst die de link moet aangeven kunt u extern linken, terwijl niet de link, maar een alternatieve tekst wordt weergegeven. [https://www.dmoz.org/ Dmoz, het open directory project] resulteert in Dmoz, het open directory project. Let op, in tegenstelling tot een verticale streep gebruiken we hier een spatie om de scheiding tussen de URL en de weer te geven tekst aan te geven.

[https://www.dmoz.org/] resulteert in [1], dus als een voetnoot.

Linken binnen de pagina[bewerken]

Soms wilt u iemand specifiek naar een bepaalde kop in een pagina verwijzen. Ook dit is mogelijk binnen Wikibooks. [[#Externe links|Uitleg over de externe links]] resulteert in Uitleg over de externe links. Wanneer u op die link klikt zal u binnen de pagina naar de kop Externe links worden verwezen. Wanneer deze kop niet op de betreffende pagina bestaat zal klikken op de link geen effect hebben.

Het is ook mogelijk om vanaf een artikel te linken naar een bepaald onderdeel van een ander artikel. Zo verwijst [[Help:Overzicht tekstopmaak#Inspringen|Uitleg over hoe je kunt inspringen]] naar Uitleg over hoe je kunt inspringen, dus de kop Inspringen op de pagina Help:Overzicht tekstopmaak.

Overzicht[bewerken]

In te typen Weergegeven tekst Linkt naar Alternatieve tekst toe te voegen achter een pipe?
[[Hoofdpagina]] Hoofdpagina De "Hoofdpagina" Ja
[[kookboek]]en kookboeken Het artikel "Kookboek" Nee
[[Gebruiker:Jan|Jan]] Jan De gebruikerspagina "Gebruiker:Jan" Nee
[[en:Cookbook:Salt]] English Het artikel "Cookbook:Salt" op de Engelse Wikipedia Nee
[[:Afbeelding:Aardhommel kleine.jpg]] Afbeelding:Aardhommel kleine.jpg De omschrijvingspagina "Afbeelding:Aardhommel kleine.jpg" Ja
[[w:en:Dutch language]] w:en:Dutch language Het artikel "Dutch language" op de Engelse Wikipedia Ja
https://www.dmoz.org/ https://www.dmoz.org/ De website "https://www.dmoz.org/" Nee
[https://www.dmoz.org/] [1] De website "https://www.dmoz.org/" Nee
[https://www.dmoz.org/ Dmoz] Dmoz De website "https://www.dmoz.org/" Nee
#REDIRECT [[Php]] (Doorschakeling naar het artikel "Programmeren in PHP") Het artikel "Programmeren in PHP" Nee
[[:Categorie:Taal]] Categorie:Taal De categoriepagina "Categorie:Taal" Ja
[[#Identificatie]] #Identificatie De kop "Identificatie" op de huidige pagina Ja
[[Blaat#Identificatie]] Blaat#Identificatie De kop "Identificatie" op de pagina "Blaat" Ja
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.