Naar inhoud springen

Heksenwoordenboek/E

Uit Wikibooks
Excorcisme, Francisco Goya
Het exorcisme van de heilige Benedictus van Nursia, schilderij van Spinello Aretino, 1387
 • Ecliptica: de schijnbare jaarlijkse baan van de zon ten opzichte van de sterren aan de hemelbol. De 20 graden brede band van 12 (eigenlijk 13) sterrenbeelden waar de ecliptica doorheen loopt wordt de dierenriem of zodiak genoemd. De baan van de maan heeft een helling van meer dan 5° ten opzichte van de ecliptica, hierdoor kunnen zons- en maansverduisteringen alleen voorkomen als de maan in een "knoop" staat, de punten waar de ecliptica en het baanvlak van de maan elkaar snijden.
 • Elf: in de veertiende eeuw werd het Oudengelse elf vervangen door het Franse faerie en fey, het zijn dus gelijke benamingen. De termen worden door elkaar gebruikt. Zie voor meer informatie fee.
 • Eigene: zie diergeest.
 • Eko: magische formule uit het Semitisch taalgebied. Eko betekent "wees gegroet en kom naar voren". De formule wordt gebruikt om goden, godinnen, engelen of demonen op te roepen.
 • Elementaal: een mythisch wezen dat is verbonden met een van de vier elementen uit de Oudheid. De beschrijving van dergelijke wezens duikt voor het eerst op in de alchemistische geschriften van Paracelsus. Traditioneel worden er vier types onderscheiden: gnomen of aardelementalen (ook wel aardgeest of kabouter), undines of waterelementalen (ook wel watergeesten), sylfen of luchtelementalen (ook wel luchtgeesten) en salamanders of vuurelementalen (ook wel vuurgeesten).
 • Elementsysteem: er zijn verschillende elementsystemen, bijvoorbeeld de Chinese, Indiase en Tibetaanse. Er bestaan westerse reeksen van vier, vijf en negen. Vuur, water, aarde, lucht, hout, metaal en ether zijn voorbeelden van elementen.
 • Éliphas Lévi: Frans occultist uit de 19e eeuw die de studie van de esoterische wetenschappen toegankelijk maakte voor een groter publiek. Hij verbond de tarot aan het esoterische systeem van de kaballa. De vier kleuren staan voor de vier elementen en de vier letters van de heilige naam van god.
 • Elixer: drankje, waaraan doorgaans bepaalde magische of geneeskundige eigenschappen worden toegeschreven. Vaak was een elixer een mengsel van een aftreksel van kruiden of andere planten met bijvoorbeeld water, menselijke of dierlijke lichaamssappen (zoals bloed, urine, speeksel) of alcohol. Ook werden extracten van paddenstoelen gebruikt, alsmede metalen als goud en kwik. Zie ook levenselixer.
 • Engel: een geest uit de hemel, een hoger wezen dat de materie heeft overwonnen. In de tarot symboliseren de 4 aartsengelen de 4 elementen: vuur (Michael), water (Gabriel), lucht (Rafael) en aarde (Uriel). De Rooms-Katholieke Kerk erkent engelen, zoals serafijnen en cherubijnen. Zie ook kerstengel. De Yezedi worden ook wel cult van engelen genoemd.
 • Energiepunt: zie ook chakra.
 • Equinox: tweemaal per jaar zijn dag en nacht even lang, de zon staat recht boven de evenaar; de lente-equinox en herfstequinox. Ostara en Mabon zijn voorbeelden van jaarfeesten die plaatsvinden tijdens de equinox.
 • Erfelijke magie: het idee dat magische krachten overgegeven worden van generatie op generatie.
 • Esbat: viering van volle maan. Zie ook blauwe maan.
 • Esoterie: kennis die slechts voor ingewijden toegankelijk is, dit in tegenstelling tot exoterie.
 • Exorcisme: een bezwering gericht tegen slechte geesten, met de bedoeling deze uit een voorwerp, een lichaam of een plaats te verdrijven.
 • Exorcist: een geestelijke, genezer, sjamaan of ander gepecialiseerd persoon die het ritueel van exorcisme of duivelbezwering uitvoert.
 • Exoterie: kennis is voor iedereen toegankelijk is, in tegenstelling tot esoterie.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.