Naar inhoud springen

LaTeX/Tabellen

Uit Wikibooks

LaTeX

 1. Inleiding
 2. Begin
 3. Een basisdocument maken
 4. Wetenschap
  1. Wiskundeomgeving
  2. Formules
  3. Chemie
 5. Tekstopmaak
 6. Paginaopmaak
 7. Tabellen
 8. Figuren
 9. Referenties
 10. Bibliografiemanagement
 11. TeX-figuren
 12. Hyperlinks
 13. Index aanmaken
 14. Presentaties
 15. Algoritmes en broncodes
 16. Brieven
 17. Testen en examens

Apendices

In veel verslagen en documenten worden tabellen gebruikt.

De tabular omgeving[bewerken]

Een tabel in latex begint men als volgt;

\begin{tabular}[pos]{table spec}

In het table spec commando geef je aan hoeveel kolommen je wilt hebben, hoe breed deze mogen zijn en waar je een verticale lijn wilt hebben. Als table spec zijn de volgende opties mogelijk:

l links uitgelijnde kolom
c gecentreerde kolom
r rechts uitgelijnde kolom
p{width} paragraaf-kolom met verticale tekstuitlijning bovenaan
m{width} paragraaf-kolom met verticaal gecentreerde tekstuitlijning (array-package vereist)
b{width} paragraaf-kolom met verticale tekstuitlijning onderaan (array-package vereist)
| verticale lijn
|| dubbele verticale lijn

Na de eerste lijn zijn de volgende commando's mogelijk:

& scheiding tussen 2 kolommen
\\ start een nieuwe rij
\hline horizontale lijn
\cline{i-j} horizontale lijn tussen kolom i en j

Voorbeelden[bewerken]

Een eenvoudige tabel in LaTeX, zonder lijnen.

\begin{tabular}{ l c r }
 1 & 2 & 3 \\
 4 & 5 & 6 \\
 7 & 8 & 9 \\
\end{tabular}

Enkele verticale lijnen invoegen:

\begin{tabular}{ l | c || r | }
 1 & 2 & 3 \\
 4 & 5 & 6 \\
 7 & 8 & 9 \\
\end{tabular}

Horizontale lijnen toevoegen:

\begin{tabular}{ l | c || r | }
 \hline			
 1 & 2 & 3 \\
 4 & 5 & 6 \\
 7 & 8 & 9 \\
 \hline 
\end{tabular}

Voeg lijnen toe tussen alle rijen en centreer de tabel (dit is niet zichtbaar op deze webpagina):

\begin{center}
 \begin{tabular}{ l | c || r | }
  \hline
  1 & 2 & 3 \\ \hline
  4 & 5 & 6 \\ \hline
  7 & 8 & 9 \\
  \hline
 \end{tabular}
\end{center}

\begin{tabular}{|r|l|}
 \hline
 7C0 & hexadecimal \\
 3700 & octal \\ \cline{2-2}
 11111000000 & binary \\
 \hline \hline
 1984 & decimal \\
 \hline
\end{tabular}

Automatische terugloop[bewerken]

Bij de normale tabellen is er geen automatische terugloop, zelfs niet als de tabellen de paginabreedte overschreven hebben. Als je zeker weet dat er veel tekst in je cellen moet komen, dan kun je beter het p{breedte}-attribuut gebruiken. Je kunt ook het m{breedte}- of b{breedte}-attribuut gebruiken om de tekst in het midden of beneden in de cel te zetten op voorwaarde dat het array-pakket geladen is. Je moet de bovenstaande attributen ook gebruiken als je iets anders dan gewone tekst in je document wilt plaatsen, bijvoorbeeld een lijst of een vergelijking.

We geven een voorbeeldje uit de engelstalige wiki, als je zin hebt een ander voorbeeld te plaatsen, doe het gerust:

\documentclass{article}

\usepackage[english]{babel}

\begin{document}

Without specifying width for last column:

\begin{center}
  \begin{tabular}{ | l | l | l | l |}
  \hline
  Day & Min Temp & Max Temp & Summary \\ \hline
  Monday & 11C & 22C & A clear day with lots of sunshine.
  However, the strong breeze will bring down the temperatures. \\ \hline
  Tuesday & 9C & 19C & Cloudy with rain, across many northern regions. Clear spells 
  across most of Scotland and Northern Ireland, 
  but rain reaching the far northwest. \\ \hline
  Wednesday & 10C & 21C & Rain will still linger for the morning. 
  Conditions will improve by early afternoon and continue 
  throughout the evening. \\
  \hline
  \end{tabular}
\end{center}

With width specified:

\begin{center}
  \begin{tabular}{ | l | l | l | p{5cm} |}
  \hline
  Day & Min Temp & Max Temp & Summary \\ \hline
  Monday & 11C & 22C & A clear day with lots of sunshine. 
  However, the strong breeze will bring down the temperatures. \\ \hline
  Tuesday & 9C & 19C & Cloudy with rain, across many northern regions. Clear spells 
  across most of Scotland and Northern Ireland, 
  but rain reaching the far northwest. \\ \hline
  Wednesday & 10C & 21C & Rain will still linger for the morning. 
  Conditions will improve by early afternoon and continue 
  throughout the evening. \\
  \hline
  \end{tabular}
\end{center}

\end{document}

Dan krijg je de volgende uitvoer:

@-uitdrukking[bewerken]

Naast kolommen splitsen met een verticale lijn kun je ze ook splitsen met een teken. Dit kan handig zijn om kommagetallen met de komma onder elkaar te zetten. Dit doe je door i.p.v. een | een @{gewenste teken om te splitsen} tussen de twee attributen te plaatsen. We geven een voorbeeld:

\begin{tabular}{r@{.}l}
 3  & 14159 \\
 16 & 2   \\
 123 & 456  \\
\end{tabular}

Verwijzen naar tabellen[bewerken]

Wat nog ontbreekt in deze cursus is het verwijzen naar tabellen. Dit is echter gelijkaardig aan het werken met figuren en wordt dan ook pas in die sectie behandeld.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.