Naar inhoud springen

Sjabloon:Opmaak

Uit Wikibooks

Dit sjabloon is nog in ontwikkeling (versie 0.0) en nog niet geschikt voor gebruik.

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.

Algemeen

Het sjabloon Opmaak, maakt automatisch een wikibooks object op. Objecten kunnen onderdelen van pagina's zijn of de pagina zelf. Ook deze pagina is opgemaakt met {{Opmaak|...}}.
Los van het gemak en de snelheid zorgt het gebruik maken van het sjabloon dat allerlei objecten zoals hoofdstukken, boeken, boekreeksen, bronnen enzovoort een uniforme opmaak en correcte verwijzingen naar elkaar krijgen.
Suggesties zijn welkom op de overlegpagina. De test resultaten zijn te vinden op de subpagina Test.

Gebruik

Plaats rondom het op te maken <object> het sjabloon {{Opmaak}}. Het opmaken gebeurt vanzelf. Bijsturen kan aan de hand van parameters. Het sjabloon helpt je als je wilt bij het gebruik en beschermt je tegen fouten. Door de parameter Support op Help (meest uitgebreid), Debug of Signaleer te zetten, kun je deze hulp inschakelen.

Parameters

Parameter Omschrijving Geldige waarden Standaardwaarde
Object type object Beschrijving, Boek, Boekenplank, Categorie, Concept, Definitie, Gebruiker, Gradiënt, Hoofdstuk, Infobox, Inhoudsopgave, Leeftijd, Logo, Module, Overleg, Paragraaf, Persoon, Reeks, Schaak, Schilderij, Sjabloon, Voortgang, Wikijunior, Wikipedia De eerste naamloze parameter. Indien niet gedefinieerd bepaalt de context.
Support wijze van support bij het gebruik
Fouten Werking
Waarde Oplossen WeergevenBeschrijvenToelichten
Help ja ja ja ja
Debug ja ja ja nee
Signaleerja ja nee nee
Negeer ja nee nee nee
Negeer: toon niet de werking en geen fouten, maar los ze wel op.
Formaat wijze van weergeven Tekst voor alleen de waarde en HTML voor de opgemaakte waarde
Bij opmaak hele pagina: Koptekst of Voettekst
HTML
Orientatie oriëntatie van het object Landscape of Portrait. Bij schaken Wit of Zwart Portrait of Wit
Kleur kleurenpalet voor de weergave Een of meerdere hexadecimale kleurcodes (maximaal drie). Ten aanzien van de default waarden kan men zo achtereenvolgens blauw, oranje en paars door eigen kleuren vervangen #846dab, #f26522, #bd1a8d
Titel titel van het object Vrije keuze binnen de wikisyntax voor titels Bij een pagina de paginatitel
Definitie betekenis van het object Vrije keuze binnen de wikisyntax voor beschrijvingen Leeg
Voortgang progressie van het object Een geheel getal tussen 0 en 100. Een % mag erachter. 0
Bron bronnen waarmee het object wordt gevuld Een of meerdere geldige wiki- of hyperlinks Leeg
Referentie doorverwijzingen Een of meerdere verwijzingen Bij een boek zijn dit de pagina's met de referenties (registers of index)
Collectie waar is het object een onderdeel van Een of meerdere objectverwijzingen Bij een boek zijn dit de pagina's van de reeksen waar het boek bij hoort.
Onderdeel uit welke onderdelen bestaat het object Een of meerdere objectverwijzingen Bij een boek zijn dit de pagina's van de hoofdstukken van het boek.

Let op!

 • Als er wordt gesproken van een of meerdere waarden, dan dient men die waarden te scheiden door komma's.
 • In het normale gebruik zal men Object=... niet gebruiken, maar gewoon als eerste naamloze parameter het objecttype meegeven of weglaten als het type uit de context blijkt.
 • Als je een hele pagina wilt opmaken, zorg dan dat alle inhoud in het sjabloon is opgenomen of gebruik de formaat parameter Koptekst of Voettekst-object respectievelijk bovenin en onderin de pagina als je dat niet wilt.
 • Bij meerdere sjablonen op dezelfde pagina is het aan te raden bij slechts eentje de Support parameter te zetten, omdat er anders dubbele meldingen zullen kunnen ontstaan. De gehele aanroepende pagina zelf wordt namelijk ook elke keer gecheckt.

Voorbeelden

Op de volgende pagina's vind je voorbeelden van de volgende objecten

Objecten

Boek

Een boek is de basis van wikibooks en staat normaal in de hoofdnaamruimte. Zijn subpagina's zijn normaliter de hoofdstukken. Met de parameter Onderdeel kan men deze subpagina's ( Hoofdstuk 1, Hoofdstuk 2, .. ) in de zelf gekozen volgorde opsommen als volgt {{Opmaak|Object=Boek|Onderdeel= Hoofdstuk 1, Hoofdstuk 2, ..}}. Deze opsommingen worden dan als opgemaakte boxen genummerd en zoveel mogelijk van info voorzien. Eventuele spaties in de naam worden gebruikt voor wrapping zodat de boxen niet te breed worden. Men kan deze wrapping uitbreiden door bij lange woorden &shy; op de plek waar gewrapt mag worden te zetten. Deze code komt niet in de naamgeving van de hoofdstukpagina terug. LET OP: zorg dat &shy; bij een hoofdstuk als "AAAAAAAAA BBBBBBBBB" de spatie niet weghaalt dus; "AAAAAAAAA &shy;BBBBBBBBB" anders plak het sjabloon de A en B's aan elkaar omdat het niet de intelligentie heeft te weten wat een los woord is!!!

Bij referenties kan men verschillende zaken invullen. Als men daar wikipedia of wikijunior invult, dan zal er een wikilink worden gecreëerd naar respectievelijk wikipedia of wikijunior met dezelfde naam. Wil men een andere naam dan zet men na wikipedia of wikijunior een dubbele punt : en geeft dat de gewenste naam.

Hoofdstuk

Subpagina's van een boek zijn meestal bedoeld als hoofdstuk. De kopjes in een hoofdstuk worden gezien als paragrafen. Men kan de niveau 2 paragrafen bij een groter hoofdstuk ook afsplitsen in subpagina's van de hoofdstukpagina. In dat geval dient men de parameter Onderdeel te gebruiken net als bij een boek om deze te verbinden aan het hoofdstuk, dus bijvoorbeeld {{Opmaak|Object=Hoofdstuk|Onderdeel= Paragraaf 1, Paragraaf 2, ..}}, waar Paragraaf 1 de naam is van de subpagina van het hoofdstuk. Ook hier kan men de wrapping uitbreiden door &shy;.

Paragraaf

De paragrafen van een hoofdstuk hebben typisch een naamstructuur als Boek/Hoofdstuk/Paragraaf 1. Op dit moment wordt een paragraaf niet verder onderverdeeld dan niveau 2, dus heeft het zetten van de parameter Onderdeel geen functie voor een paragraaf-object.

Reeks

Een reeks is een groep boeken op Wikibooks die een gemeenschappelijk thema delen. Een boek kan als onderdeel van een reeks worden weergegeven door de parameter {{Opmaak|Object=Reeks|Onderdeel= Boek 1, Boek 2, ..}} te zetten. Dit gaat net als het definiëren van de hoofdstukken bij een boek. Ook bij een reeks kan men de wrapping bijsturen.

Er zijn echter enkele belangrijke verschillen tussen een boek en een reeks:

 • Een boek vormt een eenheid met de hoofdstukken, waar bepaalde auteurs aan werken, terwijl een reeks niet met de boeken is verbonden en niet door dezelfde auteurs hoeft te worden geschreven.
 • Hoofdstukken zijn subpagina's van een boek en zijn locatiegebonden als één geheel, terwijl een reeks een geheel losstaande pagina is.
 • Een boek kan lid zijn van meerdere reeksen, maar een hoofdstuk hoort bij slechts één boek.

Daarom is het aan de auteur(s) van een boek zelf of deze wordt gekoppeld aan een of meerdere reeksen door de parameter Collectie te zetten ({{Opmaak|Object=Boek|Collectie= Reeks 1, Reeks 2, ..}}). Pas dan wordt de opmaak van dat boek aangepast met een verwijzing ernaar. Dit voorkomt dat de auteurs van een collectie ongevraagd de opmaak van een boek dat niet door hen is geschreven kunnen aanpassen.

Boekenplank

Een boekenplank is een thematische plek voor boeken. De pagina's beginnen met de prefix Boekenplank: (let op; ze staan gewoon in de hoofdnaamruimte ondanks dat de : anders doet vermoeden). Je maakt ze daarom op met {{Opmaak|Object=Boekenplank}}, dus je moet de Boekenplank expliciet als Object noemen, omdat het sjabloon anders ervan uitgaat dat je een voorpagina van een boek aan het opmaken bent. De Collectie parameter verwijst naar de boekenkast (de boekenplank die hoger in de hiërarchie zit). De boekenplanken worden op de hoofdpagina van wikibooks vertoond.

Inhoudsopgave

Op dit moment zal het sjabloon een "floating" inhoudsopgave laten zien. In HTML wordt de "float" eigenschap gebruikt om de positionering van een element ten opzichte van de omliggende inhoud te regelen. Wanneer een element wordt "gefloat", wordt het verwijderd uit de normale documentenstroom en gepositioneerd aan de linkerkant of rechterkant van het omliggende element, waardoor complexe lay-outs en tekstomloop-effecten mogelijk zijn.

Sjabloon

Nog niet geïmplementeerd!

Module

Nog niet geïmplementeerd!

Gebruiker

Nog niet geïmplementeerd!

Categorie

Nog niet geïmplementeerd!

Overleg

Nog niet geïmplementeerd!

Infobox

Nog niet geïmplementeerd!

Leeftijd

{{Opmaak|Leeftijd|25-05-2005}}
geeft de leeftijd weer gebaseerd op de datum.

Schaakbord

{{Opmaak
| Object = Bord
| Definitie = Barnes Opening
| Beschrijving = De eerste zet van de Barnes opening is f3
| Orientatie = wit
|
8 |rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd|
7 |pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|
6 | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | |
3 | | | | | |pl| | |
2 |pl|pl|pl|pl|pl| |pl|pl|
1 |rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl|
  a b c d e f g h
}}
maakt automatisch een schaakbord op.

Module

Het sjabloon Opmaak gebruikt de LUA scripting in Module:Layout en al zijn submodules voor de opmaak-functionaliteit.

Architectuur

De architectuur is zo gebouwd dat er niet per ongeluk eindeloze lussen kunnen ontstaan (volg de pijlen om dit te verifiëren). Dat is de bijvoorbeeld de reden dat de test-modules in geen geval andere modules mogen aanroepen.

Architectuur van het Opmaak sjabloon
 • Het sjabloon Opmaak kan worden aangeroepen vanuit alle wikipagina's. Dat gaat via een sjabloon-definitie. Het sjabloon Opmaak zal dan wikitext op de aanroepende plek plaatsen.
 • Het sjabloon Opmaak verzorgt een correct aanroep van de module Layout waarin via de scripting taal LUA een uitgebreidere functionaliteit (eenvoudiger) mogelijk is dan via wikitext en parserfuncties. De aanroep betekent dat de module een frame-object ontvangt waarin de aanroep zelf en wat omgevingsfactoren zit opgeslagen. De module layout geeft een Layout object terug met alle LUA functies uit de module. In deze architectuur is er voor elke omgeving een aparte functie.
 • De module Layout dirigeert eerst de aanroep naar de interface waar het frame-object door middel van settings in de configuration grondig wordt gecheckt, gecorrigeerd indien nodig en aangevuld, zodat de gegevens altijd correct zijn en daardoor ongeacht de input er altijd een nette output zal komen.
 • De interface genereert zo een call-object dat het naar de juiste submodule uit het systeem kan sturen. Zo zal er (zonder dat het systeem vastloopt) ongeacht de aanroep er altijd een response worden teruggeven.
 • De library levert functies die zelfstandig functioneren (zonder aanroep van andere functies). Deze functies zijn uitgebreid getest.
 • De test modules in de module Layout testen de functionaliteit van elk onderdeel van de module Layout. Elke functie in deze onderdelen checkt ook nog zelf de input die het ontvangt.

Omgevingen

De module bestaat uit vier omgevingen;

 1. De productiesite (production) die je kunt aanroepen via Sjabloon:Opmaak en de functionaliteit heeft die is geïmplementeerd in het huidig gebruik.
 2. De wachtruimte (stage) die je kunt aanroepen via Sjabloon:Opmaak/Wachtruimte en de functionaliteit heeft die zal worden geïmplementeerd voor toekomstig gebruik.
 3. De werkplaats (development) die je kunt aanroepen via Sjabloon:Opmaak/Werkplaats en waar je nieuwe functionaliteit kunt ontwikkelen.
 4. De zandbak (sandbox) die je kunt aanroepen via Sjabloon:Opmaak/Zandbak en waar je kunt experimenteren zonder perse iets direct te ontwikkelen.

Ontwikkelen

Wil je meehelpen de module verder uit te breiden of te verbeteren? Hanteer dan de volgende werkwijze;

 • Alleen bij bugs pas je zaken rechtstreeks op de productiesite aan. Let op dat dit ook in de bijbehorende test moet gebeuren aangezien die blijkbaar de bug niet heeft herkend. Aangezien de bug en je aanpassingen op veel plekken invloed hebben, is het van belang wanneer je de bug op je neemt dat je hem snel en volledig oplost. Volledig betekent dat de aanpassingen alle bestaande tests en verbeterde tests heeft doorstaan.
 • Als je iets wilt toevoegen aan het sjabloon dan begin je (na eventueel wat ge-experimenteer in de zandbak) door op de werkplaats een module aan te maken. Deze kan nieuw zijn of een bestaande submodule (exact dezelfde naam) vervangen. Dan zal in deze omgeving de Module:Layout deze submodule meenemen als een nieuwe submodule of in de plaats van een bestaande submodule. Als je klaar bent met ontwikkelen (en dat betekent dat je ook een testmodule meelevert aangepast of nieuw) dan plaats je de nieuwe submodules in de wachtruimte. Daar staat het klaar voor anderen om te kijken of de nieuwe functionaliteit gewenst en correct is en in dat geval zal bij de eerst volgende update deze worden meegenomen. Je kunt zelf deze nieuwe of aangepaste functionaliteit al gebruiken via het sjabloon Sjabloon:Opmaak/Wachtruimte. Maar andere gebruikers van de functionaliteit van het Sjabloon:Opmaak zullen er nog niets van merken.

Subpagina's

[bewerken]

Gebruik

[bewerken]

De volgende pagina's maken gebruik van het sjabloon:

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.