Leer jezelf ecologisch tuinieren/Groot zeegras

Uit Wikibooks

Ecologisch tuinieren

Inleiding
De tuinkalender
Register
Wat zijn planten
Algemene begrippen
Sorteringslijsten
Grondbewerking
Plantkunde
Vermeerderen
Plantenfamilies
Geslachten
Soorten
Plantenziekten
Problemen
Het dierenleven
De moestuin
De kruidentuin
De boomgaard
De siertuin
De speeltuin
1 2 3 4 5

Klik op een foto voor een vergroting. Ander gewas? Zoek in het Register.

Groot zeegras is een ondergedoken zeewaterplant (hydrofyt). Sinds de jaren 1930 is de plant sterk achteruitgegaan, daarvoor was er in het Nederlandse kustgebied en de Zuiderzee 6.000 tot 15.000 hectare groot zeegras. Één van de mogelijke oorzaken is de aantasting door de slijmzwam Labyrinthula zosterae in het hele Noord-Atlantische verspreidingsgebied. De plant komt van nature voor in de kustgebieden van het noordelijk halfrond en kan tot in 10 m en in enkele gevallen tot in 17 m diep water groeien. De plant komt voor in ondiepe gebieden van de Waddenzee en de zeearmen en vormt daar onderzeese graslanden die van belang zijn als foerageergebied en voor de ei-afzetting van vissen en andere waterdieren. Groot zeegras is een voedselplant voor o.a. de rotgans en smient.


Alle families?
Familie: Zeegras (Zosteraceae)
Geslacht: Zeegras
Soort: Zostera marina
Rode lijst. Deze in het wild voorkomende plant staat op de rode lijst in Nederland en/of België. Dat betekent dat ze kwetsbaar of (bijna) uitgestorven zijn. Zaai of plant ze en verspreid overtollig zaad.
Wortel: Vormt witte, monopodiale wortelstokken.
Blad: De lijnvormige bladeren zijn 20 tot 50 cm lang en 2 tot 9 mm breed met 3 tot 11 nerven, waarvan de buitenste nerf niet dicht bij de bladrand ligt. Oortjes ontbreken en de bladtop is afgerond.
Bloei:

Bloem:
Meer van dezelfde kleur?
Juni tot de herfst.

Op de aar zitten twee rijen bloemen. De bloemen hebben geen kelk- en kroonbladen. De bestuiving vindt onderwater plaats. De stuifmeelkorrels zijn draadvormig.
Vrucht: De vrucht is een geribd nootje met een gespleten snavel dat door het water verspreidt wordt. De vruchten worden ook door vogels en vissen gegeten wat tevens zorgt voor verdere verspreiding van de plant.
Hoogte/Lengte:
Meer van dezelfde hoogte?
± 20-150 cm.
Bodem:
Meer onder dezelfde omstandigheden?
Verklaring van gebruikte afkortingen/symbolen bij zon/water.
Grondsoort: Zout water. Water
Gebruik: De wortelstokken en de onderste stukken van de bladscheuten zijn eetbaar. Groot zeegras werd vroeger gebruikt als bouwmateriaal voor wierdijken en als vulling in matrassen en kussens.
FAQ: Vragen en/of antwoorden over de Groot zeegras?
Maan(d) Werk KK KT LT VW ZD PA RA
O
Wikipedia
Meer afbeeldingen over dit onderwerp vindt u in Categorie Zostera marina op Wikimedia Commons
Wikipedia
Wikipedia heeft een encyclopedisch artikel over Groot zeegras


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.