Leer jezelf ecologisch tuinieren/Draadgentiaan

Uit Wikibooks

Ecologisch tuinieren

Inleiding
De tuinkalender
Register
Wat zijn planten
Algemene begrippen
Sorteringslijsten
Grondbewerking
Plantkunde
Vermeerderen
Plantenfamilies
Geslachten
Soorten
Plantenziekten
Problemen
Het dierenleven
De moestuin
De kruidentuin
De boomgaard
De siertuin
De speeltuin
1

Klik op een foto voor een vergroting. Ander gewas? Zoek in het Register.

Het plantje wordt vaak, naar het oordeel van de vegetatiekundige Victor Westhoff, beschouwd als het kleinste bloeiende plantje van Nederland. De soort komt voor op vochtige, iets humeuze zandgronden op open plekken. De voorkeur gaat uit naar voedselarme terreinen die in de winter onder water staan, maar in de loop van het voorjaar droog vallen. Van belang is dat de bovenste bodemlagen iets verdicht zijn. Groeiplaatsen zijn te vinden in duinvalleien, op zandpaden, langs de randen van poelen in heidevelden, in zandafgravingen, op ijsbanen en langs vers gegraven greppels.


Alle families?
Familie: Gentiaan (Gentianaceae)
Geslacht: Cicendia
Soort: Cicendia filiformis
Rode lijst. Deze in het wild voorkomende plant staat op de rode lijst in Nederland en/of België. Dat betekent dat ze kwetsbaar of (bijna) uitgestorven zijn. Zaai of plant ze en verspreid overtollig zaad.
Stengel/Tak: De bloemstengel, die tijdens de bloei van onderen af bruinrood verkleurt, heeft aan het eind een zwavelgele bloem. Vaak is echter de bloemstengel vertakt, met aan ieder uiteinde een bloeiwijze. Aan de bloeistengel zitten twee lancetvormige schutblaadjes.
Blad: Aan de voet heeft de plant twee tot drie, in een rozet groeiende bladparen.
Bloei:

Bloem:
Meer van dezelfde kleur?
Half juli tot oktober

De bloemen zijn zwavelgeel, viertallig, de kelk heeft korte driehoekige tanden. De bloemkroon is tot op de helft gespleten in langwerpige slippen.
Hoogte/Lengte:
Meer van dezelfde hoogte?
± 0,2-1,5 cm.
Bodem:
Meer onder dezelfde omstandigheden?
Verklaring van gebruikte afkortingen/symbolen bij zon/water.
Grondsoort: Zand/Zuur Water
Goede buren: Goede buren voor deze plant: Kensoort voor de draadgentiaan-associatie
FAQ: Vragen en/of antwoorden over de Draadgentiaan?
Maan(d) Werk KK KT LT VW ZD PA RA
1
Z
Wikipedia
Meer afbeeldingen over dit onderwerp vindt u in Categorie Cicendia filiformis op Wikimedia Commons
Wikipedia
Wikipedia heeft een encyclopedisch artikel over Draadgentiaan


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.