Naar inhoud springen

Griekse mythologie/Kinderen van Echidna

Uit Wikibooks
Griekse mythologie

Thyphon verwekte bij Echidna vele afgrijselijke monsters, zoals[1];

Geryon

[bewerken]

Geryon is een monster met 3 bovenlichamen. Hierdoor heeft hij 3 harten en kan hij moeilijk gedood worden.

De Nemeïsche Leeuw

[bewerken]

De Nemeïsche leeuw was een verschrikkelijk monster die de omgeving van de stad Nemea onveilig maakte. Als onderdeel van zijn beroemde werken moest Herakles (Hercules) met de leeuw afrekenen, dit was niet gemakkelijk want de huid van de leeuw was ondoordringbaar voor wapens en zijn klauwen konden een mens in tweëen scheuren. Herakles versloeg de leeuw door het eerst bewusteloos te slaan met een knotsen daarna te doden met zijn eigen klauwen, de enige wapens die scherp genoeg waren om de huid van de leeuw te doorboren. Herakles werd in de oudheid dan ook vaak afgebeeld terwijl hij de huid van de leeuw als een soort cape op zijn rug draagt en terwijl hij zijn knots in zijn hand bij zich heeft.

Kerberos

[bewerken]

Kerberos is de driekoppige hond die de onderwereld bewaakte. Zo konden de doden niet terug naar de levenden. Voor zijn laatste opdracht moest Herakles Kerberos ontvoeren. De driekoppige hond kon niet op tegen de kracht van Herakles en erkende hem als zijn meerdere.

Orthrus

[bewerken]

De draak, die de Hesperiden en het Gulden vlies in Colchis bewaakte.

Ladon

[bewerken]

Ladon is de draak die de boom met de gouden appels bewaakte. Die bevond zich in de tuin der Hesperiden.

De Chimaera

[bewerken]

Chimaera heeft een hoofd en voorpoten van een leeuw, een 2e hoofd en achterpoten van een geit en een slang als staart. Ze kan ook vuurspuwen (uit het geitenhoofd). Samen met Orthos baart ze de Sfinx en de Nemeïsche leeuw die Hercules later dood. Chimaera wordt gedood door Bellerophon die op Pegasus reed. De plaats waar ze leefde heet de "mount Chimaera". Ze komt uit de streek Lycië, Anatolië. Chimaera heeft een gelige oogkleur. Ze werd gezien voor onheil.

De Sfinx

[bewerken]
Gustave Moreau's voorstelling van de ontmoeting tussen Oedipus en de sfinx

De sfinx was een gevleugeld monster met het hoofd van een vrouw en het lijf van een leeuw. De sfinx stelde aan eenieder die haar passeerde een raadsel, kon de ongelukkige passant dit raadsel niet correct beantwoorden, werd hij/zij gedood. Toen de held Oedipus het raadsel van de sfinx correct beantwoordde wierp de sfinx zichzelf in een afgrond. Het raadsel dat de sfinx aan Oedipus was: Welk wezen beweegt zich in het begin van zijn leven voort op vier, in het midden van zijn leven op twee en op het eind op drie benen (antwoord: de mens).

De Hydra van Lerna

[bewerken]
Hercules doodt de Hydra, Louvre
Herakles, Iolaos en de Hydra van Lerna op een zwartfigurige lekythos, ca. 500-475 v.Chr.

In de Griekse mythologie is de Hydra van Lerna een veelkoppig, slang- of draakachtig chtonisch monster dat huisde in het meer van Lerna, in Argolis. Herakles (of Hercules) versloeg deze dochter van Echidna en Typhon met de hulp van zijn neef Iolaos als één van zijn twaalf werken.Iolaos' hulp was nodig omdat iedere afgehouwen kop van de Hydra telkens dubbel teruggroeide. Iolaos schroeide de nekken van de door Herakles afgehakte koppen onmiddellijk dicht om dit te voorkomen.Alleen de laatste kop van het beest was onsterfelijk.Toen greep Herakles een grote steen en gooide die naar de Hydra toe. Toen hij de Hydra had verslagen doopte hij zijn pijlen in het gif van de Hydra. Ook de adem van het beest was dodelijk.

Ethon

[bewerken]
Het gaat verder met De Cyclopen >>>.


Voetnoten

  1. Volgens de Griekse schrijver Herodotus baarde Echidna ook nog drie kinderen aan Hercules: De Agathyrsi, Gelonus en Scytha.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.