Naar inhoud springen

Save Our Future Today, a SOFT revolution

Uit Wikibooks
Save Our Future Today, a SOFT revolution
 1. Groenten-, Fruit- en Tuinresten
 2. Papier en Karton
 3. Glas
 4. Plastic en andere kunststoffen
 5. Textiel
 6. Metaal
 7. Water
 8. (Klein) Chemisch Afval
 9. Gevaarlijk Afval
 10. Huishoudelijke apparaten en overig afval
 11. Afvalverwerking
 12. Naar een Sociaal Ecologische Balans
 13. Toetsopdrachten

Een duurzaam bewustwordingsboek

Dit boek moet een zachte revolutie ontketenen om te zorgen dat de toekomst niet morgen eindigt, maar vandaag duurzaam gered wordt. Steeds meer mensen beseffen dat er (in verleden en heden) grote fouten zijn en worden gemaakt. De volgende pagina's richten zich met name op de jeugd, die de aarde van morgen gaat beheren, zodat niet opnieuw dezelfde vergissingen gemaakt worden, maar ook de oudere generaties kunnen er wat van leren. Stop de wegwerpmaatschappij!
Tips en ideeën om spaarzaam om te gaan met grondstoffen (denk daarbij aan 'hoe maak ik van oude onderdelen een goed werkende kringloopcomputer' of 'hoe bespaar ik op mijn afval'), maar ook het filosoferen over de solidariteit met andere wereldbewoners (iedereen hetzelfde energieverbruik en een auto?) zullen de inhoud gaan bepalen.
Feitelijk gezien zou je alleen dat moeten gebruiken wat je zelf (samen met anderen) kan produceren. De meeste apparaten zijn voor de mens een mysterieus iets en voordat je het door hebt lig je daarvoor op je knieën omdat het iets is wat je niet kan verklaren. Natuurlijk staan er dan discipelen klaar om je te helpen het apparaat draaiende te houden.
Als de deskundig ingewijde zegt dat repareren duurder is dan nieuw kopen nemen we dat aan (we geloven het) en de afvalberg wordt weer hoger.

Wat is afval?[bewerken]

Schematisch overzicht van jaarlijks weggegooid afval in een gezin.

Afval is het begrip voor stoffen, materialen en/of producten waarvan de eigenaar van plan is zich ervan te ontdoen. Dat is een rekbaar begrip. De eigenaar kan zich ontdoen van de afvalstof door deze weg te gooien, maar veelal kan dit als afval aangemerkte door iemand worden (her)gebruikt. Zie daarvoor de andere hoofdstukken van dit boek. Hier zullen we het hebben over stoffen, materialen en/of producten die geen (gebruiks)waarde meer hebben en hoe je daarop kunt besparen. Op internet kan je een handige afvalscheidingswijzer raadplegen.

Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek smeten we in Nederland in 2006 het volgende weg:

 • Restafval: 4 miljard kilo (1.000.000 olifanten)
 • GFT afval: 1,3 miljard kilo (178 Eiffeltorens)
 • Papier: 1,1 miljard kilo (6378 Lege Boeing 747-400)
 • Grof afval: 0,7 miljard kilo (565.961 Toyota's Prius)
 • Glas: 0,3 miljard kilo (6202 Leopard 2 tanks)
 • Wit- en bruingoed: 70 miljoen kilo (8.800.000 stoeptegels)
 • Textiel: 62 miljoen kilo (1938 Domtorenklokken)
 • Klein Chemisch Afval: 21 miljoen kilo (1.400.000 kratten bier)

Veel (glas, papier, GFT enzovoort) wordt hergebruikt, maar ook dat kost energie. Beter is bedenken waarom je iets koopt en waarom je het weggooit. Of daar geen alternatief voor te bedenken is.
Daar gaan we ons in dit boek mee bezig houden.

Lees ook het boek Alternatieve energie en het hoofdstuk Groene_ICT in het boek Computersystemen.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.