Melkwinning

Uit Wikibooks

milk2010

 1. Melksamenstelling
 2. Uierbouw
 3. Melkinstallatie
 4. Reinigen en ontsmetten
 5. Koelen en bewaren van melk
 6. Melkkwaliteit
 7. Melkstallen
 8. Automatisch melken
 9. Uiergezondheid

Inhoud leerboek[bewerken]

Via Wikibooks wordt het boek Milk2009 beschikbaar gesteld. Er komt een basisboek bestaande uit hoofdstukken en paragrafen. Ieder hoofdstuk begint met een inleiding, een case, (stage)opdrachten, toetsvragen. Onder een hoofdstuk staan diverse paragrafen. Iedere paragraaf kent een stuk tekst van ca. 200 woorden. Enkele plaatjes of schema’s. Een blokje met verwijzingen naar verdiepingstekst. Een blok met verwijzing naar aanvullend materiaal. De verdiepingstekst/ verwijzingen bestaan uit documenten die zijn geüpload in het E-depot en zijn niet ergens anders beschikbaar. Indien het materiaal betreft dat ook al ergens anders is dan wordt gekeken of dit rechtstreeks gelinkt kan worden. Eventueel nadat het materiaal opgeslagen is bij ARTIK. Het aanvullend materiaal kan ook ergens anders staan, maar er moet dan wel een redelijke mate van zekerheid bestaan dat dit ook op langere termijn beschikbaar blijft.

Doel[bewerken]

Het doel van het leerboek is: Kennis aan te brengen zodat de melkwinning het veehouderijbedrijf goed kan worden uitgevoerd. Problemen die te maken hebben met de melkwinning in een vroeg stadium kunnen worden herkend en oplossingen kunnen worden aangedragen. Dit gebeurt door het leren beantwoorden van vragen uit de praktijk van de melkwinning. Dit zijn vragen van veehouders, maar kunnen ook vragen zijn van een dierenarts of een melkwinningsspecialist

concept-context benadering[bewerken]

Het boek is gebaseerd op de concept-context benadering (zie http://www.nibi.nl) van het biologie-onderwijs. Uitgangspunt zijn de contexten in de alledaagse leefwereld, beroepen en wetenschap die relevant zijn voor de leerlingen. De contexten geven relevantie en betekenis aan de biologische concepten. Een context is een probleembeschrijving. Een concept is een beschrijving van een hoeveelheid kennis.

Een arrangement is als volgt opgebouwd

 • Inleiding,
  • context, case,
  • opdrachten voor beroepspraktijkvorming
  • vragen opdrachten set
  • antwoordenset
 • Paragrafen in iedere paragraaf(max 8 paragrafen
  • Verdiepingsstof( eigen stukjes, handboek melkwinning, rapporten, querry artik
  • Materialen(tools, protocollen, etc.)
  • Verwijzingen melkmachine fabrikanten

uitgangspunten[bewerken]

 • Opdrachten en vragen bevinden zich in de backoffice van het groene lab of een andere plaats die vrij toegankelijk is.(of ook in e-depot WUR)
 • Verdiepingsstof bevindt zich bij voorkeur in het E-depot. Het e-depot is een plek binnen groenkennisnet waar men materialen kan (laten) opslaan. Eventueel kan je later je materialen updaten waarbij de link blijft bestaan. Een eis die gesteld wordt is dat materialen niet in het e-depot horen wanneer ze ook ergens anders staan.
 • Verdiepingsstof wordt in een nieuw venster geopend, zodat de navigatie verder blijft bestaan.
 • Het onderscheid tussen verdiepingsstof en materialen is dat materialen horen bij de basisstof. Het is een verdere uitwerking daarvan. Een andere wijze, een voorbeeld een instrument.
 • Een bijzondere vorm van verdiepingsstof vormen de verwijzingen van de melkmachine fabrikanten..
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.