Naar inhoud springen

Maple/Package

Uit Wikibooks

Maple

  1. Titelblad
  2. Opmerkingen vooraf
  3. Eenvoudige berekeningen
  4. Pakketten
  5. Plotten
  6. Calculus
  7. Matrices en vectoren
  8. Programmeren
  9. Inhoudstabel en externe links

Maple werkt met pakketten, verzamelingen bij bepaalde onderwerpen behorende functies. Bij het starten van Maple worden niet alle functies worden geladen, dit zou lang duren en onnodig veel geheugenruimte vergen. Indein gewenst kan een pakket nageladen worden. Functies zijn gegroepeerd per doel (bijv: matrices). Enkele standaardpakketten:

Package Inhoud
linalg (of LinearAlgebra) Lineaire algebra
plots (of plottools) grafieken

Alle pakketten staan vermeld op de helppagina "Index of descriptions for packages of library functions".

Een pakket wordt als volgt geladen:

>with(linalg);

Warning, the protected names norm and trace have been redefined and unprotected

[BlockDiagonal, GramSchmidt, JordanBlock, LUdecomp, QRdecomp, Wronskian, addcol, addrow, adj, adjoint, angle, augment, backsub, band, basis, bezout, blockmatrix, charmat, charpoly, cholesky, col, coldim, colspace, colspan, companion, concat, cond, copyinto, crossprod, curl, definite, delcols, delrows, det, diag, diverge, dotprod, eigenvals, eigenvalues, eigenvectors, eigenvects, entermatrix, equal, exponential, extend, ffgausselim, fibonacci, forwardsub, frobenius, gausselim, gaussjord, geneqns, genmatrix, grad, hadamard, hermite, hessian, hilbert, htranspose, ihermite, indexfunc, innerprod, intbasis, inverse, ismith, issimilar, iszero, jacobian, jordan, kernel, laplacian, leastsqrs, linsolve, matadd, matrix, minor, minpoly, mulcol, mulrow, multiply, norm, normalize, nullspace, orthog, permanent, pivot, potential, randmatrix, randvector, rank, ratform, row, rowdim, rowspace, rowspan, rref, alarmul, singularvals, smith, stackmatrix, submatrix, subvector, sumbasis, swapcol, swaprow, sylvester, toeplitz, trace, transpose, vandermonde, vecpotent, vectdim, vector, wronskian]

Alle functies die beschikbaar worden bij het laden van het pakket, worden nu getoond, en er verschijnt een waarschuwing dat de reeds bestaande functies "norm" en "trace" overschreven werden. Al deze berichten kunnen onderdrukt worden met:

>with(package):

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.