Naar inhoud springen

Maple/Calculus

Uit Wikibooks

Maple

  1. Titelblad
  2. Opmerkingen vooraf
  3. Eenvoudige berekeningen
  4. Pakketten
  5. Plotten
  6. Calculus
  7. Matrices en vectoren
  8. Programmeren
  9. Inhoudstabel en externe links
Integreren
> int(f(x),x);
> int(1/x**2,x);
> Int(1/x**2,x);

Door Int te gebruiken (met hoofdletter I) geeft Maple de integraal weer zonder deze te evalueren. Alsnog evalueren kan middels de volgende commando:

>value(%);
Sommeren en vermenigvuldigen
> sum(i,i=0..6);
21
> product(i,i=1..6);
720
> sum(1/i!,i=0..infinity);
exp(1)


Afleiden en differentiaalvergelijkingen oplossen
> int(f(x),x);
> diff(%,x);
> diff(tan(x),x);
> int(%%,x=a..b);
> sin(x)/x;
> int(%,x=1..2.);
0.6593299064
>ode:=diff(f(x),x)=a*f(x);
>dsolve(ode);


Merk op dat de constante _C1 hier een willekeurige, door het systeem voorgestelde, variabele is. Deze vrijheidsgraad verdwijnt door een extra beginvoorwaarde op te leggen:

>dsolve({ode,f(0)=1});


Limieten nemen
>limit(sin(x)/x,x=0);
1
>limit(1/x,x=infinity);
0
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.