Naar inhoud springen

Leer jezelf ecologisch tuinieren/De basis/Bodembedekking

Uit Wikibooks

Ecologisch tuinieren

Inleiding
De tuinkalender
Register
Wat zijn planten
Algemene begrippen
Sorteringslijsten
Grondbewerking
Plantkunde
Vermeerderen
Plantenfamilies
Geslachten
Soorten
Plantenziekten
Problemen
Het dierenleven
De moestuin
De kruidentuin
De boomgaard
De siertuin
De speeltuin

In de land- en tuinbouw is bodembedekking (mulch) een beschermende laag aangebracht op de bodem, met als belangrijkste doel de nadelen van het klimaat ter plaatse te compenseren. Voor dit doel worden allerlei natuurlijke en synthetische materialen gebruikt.

Uiteraard gebruiken we in de ecologische tuin de natuurlijke materialen.

Bodembedekking wordt voor verscheidene doelen gebruikt:

 • het regelen van de bodemtemperatuur: in het voor- en najaar kan de bodem meer warmte vasthouden en in de zomer worden de verschillen tussen dag- en nachttemperatuur verkleind;
 • het tegengaan van het ontkiemen van onkruid doordat daglicht de bodem niet kan bereiken;
 • het vasthouden van water door de verdamping te vertragen;
 • het toevoegen van organisch materiaal en voedingsstoffen door afbraak van het bodembedekkend materiaal;
 • het verdrijven van insecten;
 • het verbeteren van de groeiomstandigheden door het omhoog reflecteren van zonlicht richting de planten, en door het verschaffen van een schoon, droog oppervlak voor fruit dat op de grond groeit zoals pompoenen en meloenen;
 • het tegengaan van erosie: beschermt de bodem tegen wegspoelen door regen;

Allerlei materialen worden als bodembedekking gebruikt:

 • organische resten: hooi, bladeren, stro, zaagsel, houtsnippers, papiersnippers, karton, wol enzovoorts. Het gebruik van veel van deze materialen komt neer op directe compostering; de meningen over deze toepassingen lopen uiteen;
 • compost: hier gaat het om geheel gecomposteerd materiaal waarin eventuele onkruidzaden onschadelijk zijn gemaakt, om voor de hand liggende redenen;
 • Groenten onder folie
  kunststof: gewassen groeien door naden of gaten in een dunne kunststof folie. Deze methode wordt veel gebruikt bij grootschalige groententeelt: elk jaar worden miljoenen hectaren onder kunststoffolie bedekt (het kunststofafval dat daarbij vrijkomt wordt als een milieuprobleem gezien);
 • organische folie: verscheidene milieu-afbreekbare materialen zijn ontwikkeld als alternatief voor kunststoffolie;
 • stenen en grind kunnen ook als bodembedekking worden gebruikt. In koude klimaten kan de warmte die door de stenen wordt vastgehouden het groeiseizoen verlengen.

De verrotting van bepaalde organische materialen en het effect bij nat worden van regen en dauw zijn in hoge mate bepalend voor het succes. Soms gaat de verrotting te snel of ontstaat een voor water en lucht ondoordringbare laag, wat voor de gewassen niet bevordelijk is.

Levende bodembedekkers kunnen ook als een soort bodembedekking worden opgevat, of als bodembedekkend gewas. Bij deze techniek zaait men onder het hoofdgewas een bodembedekker die het opkomen van onkruid tegengaat en andere bovenbeschreven gunstige eigenschappen kan hebben.

Bodembedekking is een belangrijk onderdeel van tuinieren zonder ploegen, zoals toegepast bij permacultuur.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.