Naar inhoud springen

Engels/Grammatica/Zelfstandig naamwoord/Genitive of possessive 's

Uit Wikibooks

Info[bewerken]

Lessen[bewerken]

Alfabet[bewerken]

Klankleer[bewerken]

Grammatica[bewerken]

Woordenlijsten[bewerken]

Spreken en luisteren[bewerken]

Speciaal voor leerkrachten[bewerken]

Externe links[bewerken]

De genitive (Nederlands: genitief) - ook wel de possessive 's genoemd - is een vorm van een zelfstandig naamwoord of eigennaam waarbij "(')s" aan het grondwoord is toegevoegd, met name om een bezitsrelatie aan te duiden.

De benaming genitive is taalkundig gezien eigenlijk misleidend. Het betreft hier niet de klassieke tweede naamval - ofwel genitief - zoals die bestond in het klassieke Indo-Europese naamvallensysteem (dat het Engels geheel is kwijtgeraakt), aangezien er geen verdere verbuiging (bijv. van het lidwoord) plaatsvindt. De betekenis komt wel min of meer overeen met die van de oorspronkelijke genitief van het Indo-Europese naamvallensysteem.

Hoe wordt de genitive gevormd?[bewerken]

1. Als het grondwoord zelf al op -s eindigt, wordt alleen een apostrof (') of 's toegevoegd:

Lies haar boek -> Lies' book
Charles zijn ouders -> Charles'(is al een s en dat wordt tegenwoordig niet meer gebruikt) parents/Charles' parents

2. Als het grondwoord niet op -s eindigt, wordt altijd 's toegevoegd:

Pete zijn stoel -> Pete's chair

3. Bij twee opeenvolgende namen wordt de 's achter de laatste naam gezet:

Bijvoorbeeld: Janet and Gary their children -> Janet and Gary's children

Wanneer wordt de genitive gebruikt[bewerken]

De genitive wordt gebruikt bij persoonsnamen en bepaalde zelfstandige naamwoorden. In het algemeen gebeurt dit om een bezitsrelatie aan te duiden (zie de bovenstaande voorbeelden). Soms heeft de genitive daarnaast de meer specifieke functie van tijdsbepaling:

Yesterday's paper -> De krant van gisteren.

De possessive 's kan altijd worden gebruikt bij persoonsnamen. De volgende klassen zelfstandige naamwoorden kunnen daarnaast een possessive 's krijgen:

  • verwijzend naar een persoon of dier;
  • verwijzend naar een land (ook woorden als country en nation kunnen een possessive 's krijgen);
  • verwijzend naar een organisatie, instantie e.d.

In de regel kan de possessive 's worden vervangen door een constructie met have, of met het voorzetsel of.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.