Naar inhoud springen

Engels/Grammatica/Voorzetsels

Uit Wikibooks

Info[bewerken]

Lessen[bewerken]

Alfabet[bewerken]

Klankleer[bewerken]

Grammatica[bewerken]

Woordenlijsten[bewerken]

Spreken en luisteren[bewerken]

Speciaal voor leerkrachten[bewerken]

Externe links[bewerken]

Plaats[bewerken]

above = boven(op)

across = door(heen), over(heen)

in front of = voor

between = tussen (2)

among = tussen (meer dan 2), temidden van

next to = naast

near = dicht(bij)

behind = achter

under = onder

in = in

on = op

at = in/op

above = boven(op)

opposite = tegenover

over = over(heen), rechtboven

Tijd[bewerken]

since = sinds

since 1995 (sinds 1995)

Plaats of tijd[bewerken]

after = na/achter/voorbij/onder

after the sunset (na zonsondergang)
after the bend (na de bocht)


by = door middel van/om/per

by bike, by bicycle (met de fiets, per fiets)

by bus (met de bus)

by car (met de wagen)

by train (met de trein)

by boat (met de boot)

by plane (met het vliegtuig)


at = op/om

at the square (op het plein)

at the station (op het station)

at the centre of the Earth (in het middelpunt van de aarde)

at 8 o'clock (om 8 uur)

at a quarter past five (om 5u15)

at noon ('s middags)

at midnight ('s nachts)

at midday ('s middags)

at night ('s nachts)

at weekend ('s weekends)

at the moment (op dit moment > nu)

at Christmas (op Kerstmis)


in = in

in the morning ('s morgens)

in the afternoon ('s middags)

in the evening ('s avonds)

in October (in oktober)


on = op

on foot (te voet)

on horseback (te paard)

on Monday (op maandag)

on Sunday afternoons (op zondagmiddagen)

on weekdays (op weekdagen)

on 1st March (op 1 maart)

on the surface (op het oppervlak)


until = tot (aan)

until 4 o'clock (tot 4u)


till = tot (aan)

till 4 o'clock (tot 4u)


from = vanaf, vanuit

from 9 to/till 5 (van 9 tot 5)


for = voor

for five years (voor 5 jaar)

At/on/in[bewerken]

  • At heeft als voorzetsel van plaats meer specifiek de betekenis "op één bepaald punt", waarbij dit aspect bovendien erg centraal staat. Daarom is het bijvoorbeeld The plane arrives at Frankfurt, maar He lives in Frankfurt.
  • On heeft meer specifiek de betekenis "op een bepaald punt op een lijn/oppervlak". Het betekent daarnaast "aan": She wears her ring on her finger.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.