Naar inhoud springen

Ubuntu: Linux voor mensen/Aan de slag/Samenvatting

Uit Wikibooks

Ubuntu: Linux voor mensen

 1. Starten van de Live CD
  1. De standaardprocedure
 2. De terminal
  1. Een terminal venster openen
  2. Terminal afsluiten
  3. De Live CD sessie afsluiten
 3. Basiscommando's
  1. Over het invoeren van commando's
  2. Bestanden tonen met ls
  3. Mappen
  4. Bestandstype
  5. Inhoud van tekstbestanden
 4. Hulp
  1. Manpagina's
  2. Andere manieren om documentatie te raadplegen
  3. Grafische hulp
  4. Uitzonderingen
 5. Met de shell leren werken
  1. Wat is een shell eigenlijk?
  2. Bash truuks
 6. Samenvatting

In dit hoofdstuk maakten we kennis met de Live CD, de grafische omgeving en de terminal omgeving. We leerden een aantal basisvaardigheden, die we nu goed onder de knie moeten krijgen, willen we van de voordelen van Linux kunnen profiteren.

We kregen een inzicht in het basisgebruik van volgende commando's:

Commando Functie Hoe gebruiken?
cd In een andere map gaan

cd zonder mapnaam: brengt je altijd terug naar je home directory

cd map: brengt je in de gegeven map, deze kan aangeduid worden met een absoluut of met een relatief pad.

ls Maak een lijst van bestanden in een map

ls zonder opties: maak een lijst van de bestanden in de huidige map.

ls bestand: geeft de lijst van opgegeven bestanden of van de bestanden in de opgegeven map.

ls -a: toont ook verborgen bestanden waarvan de naam met een punt begint.

ls -l: lange lijst, geeft de eigenschappen van de bestanden weer.

pwd Toon het pad naar de huidige map pwd, zonder argumenten of opties.
file Toon het bestandstype file bestandsnaam
cat Toon de inhoud van een tekstbestand op het scherm cat bestan(en): een of meerdere bestandsnamen als argument zijn mogelijk.
less Toon een tekstbestand bladzijde per bladzijde op het scherm less bestand: spatiebalk voor de volgende bladzijde, B voor de vorige, Q om de toepassing te verlaten.
man Lees de handleiding van een commando man commando
info Lees de handleiding van een commando info commando
whatis Zoek in de index naar de beschrijving van een commando whatis commando
apropos Zoek in de index naar een opgegeven zoekwoord apropos zoekwoord
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.