Naar inhoud springen

Ubuntu: Linux voor mensen/Aan de slag/Andere manieren om documentatie te raadplegen

Uit Wikibooks

Ubuntu: Linux voor mensen

 1. Starten van de Live CD
  1. De standaardprocedure
 2. De terminal
  1. Een terminal venster openen
  2. Terminal afsluiten
  3. De Live CD sessie afsluiten
 3. Basiscommando's
  1. Over het invoeren van commando's
  2. Bestanden tonen met ls
  3. Mappen
  4. Bestandstype
  5. Inhoud van tekstbestanden
 4. Hulp
  1. Manpagina's
  2. Andere manieren om documentatie te raadplegen
  3. Grafische hulp
  4. Uitzonderingen
 5. Met de shell leren werken
  1. Wat is een shell eigenlijk?
  2. Bash truuks
 6. Samenvatting

Info[bewerken]

De info pagina's vormen een andere indexering van de hulpdocumentatie. Ze hebben gewoonlijk meer recente informatie en sommigen vinden ze gemakkelijker om te gebruiken. De man pages zijn geïntegreerd in de info pagina's: als er geen info pagina beschikbaar is voor een bepaald commando of bestand, zal info gewoon de man pagina voor dat commando of bestand tonen.

Opdracht

Starten met info

Typ zelf info ls in een terminal venster en vergelijk dit met de man pagina. Wat is het verschil? Bepaal zelf of je een man- dan wel een info-type bent.

Apropos en whatis[bewerken]

Een korte index van verklaringen voor een commando kan je oproepen door het whatis commando te gebruiken, bijvoorbeeld:

Voorbeeld code om na te doen

ubuntu@ubuntu:~$ whatis ls
ls          (1) - list directory contents

Dit toont korte informatie over het commando. Je kan dan de desbetreffende man pagina oproepen voor verdere uitleg, bijvoorbeeld in bovenstaand geval door man ls in te geven.

Het whatis commando haalt zijn informatie van een index die opgemaakt wordt op basis van de korte beschrijving in de man page van het betreffende commando of bestand. Als je echter niet weet welk commando je moet gebruiken, kan je met apropos het juiste vinden. Hier wordt niet enkel op commando gezocht (de eerste kolom), maar er wordt ook gekeken naar de eigenlijke beschrijving (laatste kolom). Stel dat je niet weet hoe je een web browser kan starten, doe dan het volgende:

Voorbeeld code om na te doen

ubuntu@ubuntu:~$ apropos browser
firefox (1)     - a Web browser for X11 derived from the Mozilla browser
gthumb (1)      - an image viewer and browser for GNOME
infobrowser (1)   - read Info documents
mozilla (1)     - a Web browser for X11 derived from the Mozilla browser
mozilla-firefox (1) - a Web browser for X11 derived from the Mozilla browser
sensible-browser (1) - sensible editing, paging, and web browsing
smbtree (1)     - A text based smb network browser
viewres (1)     - graphical class browser for Xt
w3m (1)       - a text based Web browser and pager
www-browser (1)   - a text based Web browser and pager
x-www-browser (1)  - a Web browser for X11 derived from the Mozilla browser

Er zijn niet enkel web browsers, maar ook info browsers, image browsers, lokale network browsers, tekstgebaseerde web browsers enzovoorts. Als je later extra pakketten installeert op je Linux machine, zal je niet alleen deze resultaten zien, maar ook die betreffende ontwikkelingspakketten die nodig zijn of je kunnen helpen om browsers te schrijven.

Om het juiste commando te vinden, kijk je naar het nummer van het boek in de man pages waarin een resultaatlijn voorkomt (tussen haakjes in de eerste kolom). Je mag ervan uitgaan dat een resultaat uit het eerste boek, aangeduid met “(1)”, een door gewone gebruikers uitvoerbaar programma is.

Uitleg

Allemaal browsers

Web browser: om te surfen; info browser: om documentatie te raadplegen; image browser: om beelden te tonen; network browser: om de machines op een netwerk in kaart te brengen; tekstbrowser: web browser zonder beelden, wordt bijvoorbeeld gebruikt door blinden die met de brailleregel surfen.

Opdracht

Start het juiste programma

Afgaand op bovenstaande resultaten, welk programma zou je starten in de command prompt? Probeer je keuze uit door de naam van het commando, gevolgd door Enter in te geven.

Ter vergelijking het verschil met whatis:

Voorbeeld code om na te doen

ubuntu@ubuntu:~$ whatis browser
browser: nothing appropriate.

De help optie[bewerken]

De meeste GNU commando's hebben ondersteuning voor de --help. Dit toont hoe je het commando gebruikt en geeft een korte uitleg over de beschikbare opties. Een voorbeeld:

Voorbeeld code om na te doen

ubuntu@ubuntu:~$ cat --help
Usage: cat [OPTION] [FILE]...
Concatenate FILE(s), or standard input, to standard output. 

 -A, --show-all      equivalent to -vET
 -b, --number-nonblank  number nonblank output lines
 -e            equivalent to -vE
 -E, --show-ends     display $ at end of each line
 -n, --number       number all output lines
 -s, --squeeze-blank   never more than one single blank line
 -t            equivalent to -vT
 -T, --show-tabs     display TAB characters as ^I
 -u            (ignored)
 -v, --show-nonprinting  use ^ and M- notation, 
  			  except for LFD and TAB
 --help   display this help and exit
 --version output version information and exit

With no FILE, or when FILE is -, read standard input. 

Report bugs to <bug-textutils@gnu.org>.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.