Naar inhoud springen

Taal/Inleiding

Uit Wikibooks

Taal

Inleiding
ATW
Taal en cognitie
Tekens, tekensystemen en semiotiek
Toegepaste taalkunde
Historische taalkunde
Taalfilosofie


Gedurende de laatste paar eeuwen is er gaandeweg steeds meer onderzoek verricht naar allerlei aspecten van de menselijke taal. Daarbij is men gaandeweg van alles te weten te komen, bijvoorbeeld over de gemeenschappelijke structuur van alle talen, de onderlinge verwantschap van veel talen en het bestaan van taalfamilies. Anderzijds zijn er ook veel vragen tot op heden nog steeds onbeantwoord zijn. Enkele zeer prangende vragen die in dit verband zijn gerezen:

  • hoe en wanneer de menselijke taal precies is ontstaan
  • of de menselijke taal slechts één keer is ontstaan, of meerdere malen
  • hoe de menselijke taal zich verhoudt tot andere communicatiesystemen, bijv. die van dieren
  • hoe de menselijke taal zich verhoudt tot het menselijk denken.
  • waarom het vermogen om een taal te leren vooral in de eerste levensjaren van een mens zo groot is, terwijl dit vermogen vanaf ongeveer het 10e levensjaar sterk vermindert.

In deze cursus over menselijke taal wordt aan de hand van een aantal werken van taalkundigen een algemeen overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten van al het onderzoek dat met name sinds de 20e eeuw binnen de taalkunde is verricht.

De cursus begint met een kort overzicht van wat er in de algemene taalkunde aan inzicht is geboekt. Vervolgens zal het onderzoek sinds de 20e eeuw naar taalverwerving ter sprake komen.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.