Naar inhoud springen

Taal/ATW/Wat is taal nu precies?

Uit Wikibooks

Taal

Inleiding
ATW
Taal en cognitie
Tekens, tekensystemen en semiotiek
Toegepaste taalkunde
Historische taalkunde
Taalfilosofie


Orgaan of instinct?[bewerken]

Een van de fundamentele vragen binnen de algemene taalkunde die tot op heden niet beantwoord is, is of de menselijke taal nu het beste beschouwd kan worden als een soort orgaan of meer als een instinct, met andere woorden of er al dan niet bij alle mensen aanwezig een natuurlijk en aangeboren taalinstinct is. Dit laatste zou wel het meest in lijn zijn met de evolutieleer.

Chomsky roept echter in herinnering dat het in de praktijk tot nu toe niet mogelijk is gebleken het verschijnsel taal te verklaren aan de hand van de door met name Darwin beschreven natuurlijke selectie. Chomsky laat in feite zelfs het principe van natuurlijke selectie geheel vallen bij het zoeken naar een mogelijke verklaring voor de oorsprong van de menselijke taal. Hij stelt in plaats daarvan voor deze verklaring geheel te zoeken in de moleculaire biologie.

Dit lijkt echter toch wat te ver gezocht, volgens de taalkundige Steven Pinker. Pinker veronderstelt aan de hand van de principes van modificatie en adaptieve complexiteit toch de aanwezigheid van een aangeboren taalinstinct bij alle mensen, dat uit vele delen (syntaxis, morfologie lexicon, spraakperceptie enz.) is opgebouwd, en in ieder geval voor een deel dankzij natuurlijke selectie moet zijn ontstaan. Ter illustratie vergelijkt Pinker de menselijke taal met de slurf van een olifant; beide organen zijn kenmerkend voor slechts één bepaalde diersoort, zonder dat er enige homologe kenmerken bij andere diersoorten aan te wijzen zijn. Chomsky's idee van een universele grammatica die tevens aan de basis van het taalorgaan zou liggen wijst Pinker daarmee van de hand.

Bronnen[bewerken]

  • Pinker, S. Het taalinstinct, (1995), p. 360 - 420.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.