Sterkteleer/Formularium

Uit Wikibooks
Modules
1. Inleiding
2. Evenwichtsvergelijkingen - inwendige en uitwendige krachten
3. Bepaling van de snedekrachten
4. Basisbegrippen I: Spanningen - Vervormingen - Rek - Glijding
5. Basisbegrippen II: Wet van Hooke - Vervormingsenergie
6. Axiale trek en druk I
7. Axiale trek en druk II
8. Wringing I
Overzicht belangrijkste formules
Formularium, inclusief verwijzingen
Oefeningen
Begrippenlijst, inclusief verwijzingen
Voorbeelden, inclusief uitwerkingen
Oefeningen
Verwijzingen
Literatuur, geraadpleegde literatuur en externe links
Software
Collegeaantekeningen
Evaluatie/feedback/opmerkingen/vragen/suggesties.

Spanningen - vervormingen - inwendige energie[bewerken]

Spanningen op een willekeurig vlak[bewerken]

(link)

waarbij:

 •  : De spanningsvector op een vlak met willekeurige oriëntatie.
 •  : De eenheidsvector loodrecht op ditzelfde vlak.
 •  : De spanningstensor.

Algemeen stelsel van 15 differentiaalvergelijkingen in 15 onbekenden (spanningen, vervormingen en verplaatsingen)[bewerken]

Evenwichtsvergelijkingen in functie van spanning[bewerken]

(link)

Randvoorwaarden in randpunten bij de evenwichtsvergelijkingen in functie van spanning

Geometrische Betrekkingen[bewerken]

(link)

Wet van Hooke[bewerken]

(link)
Enkel voor isotrope materialen:

Glijdingsmodulus[bewerken]

(link)

Kubische volumeverandering[bewerken]

(link)

kubische volumeverandering bij alzijdige constante trek/druk

(link)

Vervormingsenergie per volumeëenheid (Inwendige potentiële energie)[bewerken]

(link)

in functie van spanningen
in functie van spanningen en vervormingen

Axiale trek en druk[bewerken]

Algemene uitdrukkingen[bewerken]

(link)

spanning
rek
verlenging
 • constante normaalkracht en constante dwarsdoorsnede:
 • toepassing: kegelvormige balk (link)
 • toepassing: met inrekening eigengewicht (link)

Lichaam met gelijke sterkte op trek of druk[bewerken]

(link)

doorsnede
verlenging

Eenvoudige hyperstatische gevallen[bewerken]

 • Niet homogene dwarsdoorsnede (link)
 • Temperatuurspanningen bij niet-homogene dwarsdoorsnede: (link)

Dunwandige cilindrische stukken[bewerken]

(link)

spanning - ketelformule
verlenging
spanning bij draaiende ring

Inwendige vervormingsenergie bij axiale trek of druk[bewerken]

(link)

 • Vervormingsenergie per volume
 • Totale vervormingsenergie
 • Totale vervormingsenergie bij constante normaalkracht en dwarsdoorsnede
 • Resiliëntie
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.