Naar inhoud springen

Onderwijs in relatie tot P2P/Producer

Uit Wikibooks
← Polyarchie Onderwijs in relatie tot P2P Productiemiddelen →


In de Van Dale (2014) wordt het woord ‘producer’ omschreven als zijnde ‘iemand die zakelijk en technisch leiding geeft bij het maken van een film, tv-programma, geluidsopname, enzovoorts’. In de omschrijving wordt een verwijzing gemaakt naar het woord ‘producent’. Producent wordt gedefinieerd als een persoon die iets maakt (Van Dale, 2014). Wikipedia beschrijft het woord producent als een maker, een persoon die diensten of producten levert (Producent, 2014).


Producer en P2P

[bewerken]

Gebruikmakend van de woorden ‘producent’ en ‘user’, introduceert Bauwens (Lievens & Bauwens, 2013, p.40) het nieuwe concept ‘produser’. In tegenstelling tot de kapitalistische samenleving, wordt in een ‘peer-to-peer’ samenleving door diverse gebruikers in verschillende fasen aan een product gewerkt, waardoor een voortdurend proces van vernieuwing plaatsvindt. Ieder individu wordt de mogelijkheid geboden de broncodes te veranderen doordat de producten toegang tot het bronmateriaal bieden (Open Source, 2014) en veranderingen daarvan toelaten. Dit noemt Bauwens (Lievens & Bauwens, 2013) ‘Open Source’. Samenwerking die uiteindelijk resulteert in de creatie van een eindproduct vormt het basisprincipe voor de peer-productie. Binnen deze wijze van samenwerken bestaat onderlinge gelijkheid onder de gebruikers. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen manager en werknemer (P2P Foundation, 2013) en de klassieke rolverdeling tussen arbeid en management alsmede producent en consument bestaat niet. De aard van deze rolverdeling is innoverend en onderscheidt zich van deze terug te vinden in de kapitalistische samenleving. Bauwens (Lievens & Bauwens, 2013) stelt dat, aangezien eenieder in onderlinge samenwerking aan het eindproduct meewerkt, de peer-productie geen onderscheid in klassen kent. Dit is ook een criterium voor peer-productie volgens de schrijvers van de website van de P2P Foundation (2013). Binnen de peer-productie hebben deskundigen hun positie niet te danken aan een diploma, maar aan hun kennis. Indien de deskundigen deze kennis niet up-to-date houden, verliezen zij hun positie. Deze positie noemt Bauwens (Lievens & Bauwens, 2013) de ‘meritocratische reputatie’. In een peer-to-peer samenleving is volgens Bauwens (Lievens & Bauwens, 2013) geen sprake van een rolverdeling, maar een meritocratische evolutie. De positie van de deskundige wordt bepaald door zijn kennis. De expertise van de betrokken personen bepaalt de taakverdeling. De ontwikkeling van een product vraagt om een combinatie van expertises van meerdere personen, wat volgens Bauwens (Lievens & Bauwens, 2013) de reden is voor het niet vastliggen van de rollen en klassen in de peerproductie.

Voorbeeld

[bewerken]

Bauwens (Lievens & Bauwens, 2013, p. 41) vergelijkt peer-productie met ‘free-jazz’, waar alle muzikanten kennis van muziek hebben en eenieder een ander instrument bespeelt. De compositie van de muziek wordt ter plaatse gedaan. Doordat de leiding wordt afgewisseld tussen de verschillende muzikanten, wordt voor elk instrument op zijn tijd een solo moment gecreëerd. Volgens Bauwens (Lievens & Bauwens, 2013) zorgt dit voor flexibel management. Het bovenstaande voorbeeld maakt duidelijk dat het bestaan van verschillende mensen met diverse expertises onontbeerlijk zijn voor de creatie van het eindproduct. In het “free jazz” voorbeeld vormt de muziek het eindproduct, geproduceerd met gebruik van meerdere artiesten en hun instrumenten. Essentieel is tevens dat de medewerkers, naast het hebben van een specifieke deskundigheid, beschikken over een algemene kennis met betrekking tot de productie. Dit is in het bovenstaande voorbeeld, de muziek. Ook moeten zij weten hoe ze samen kunnen werken en samen tot een goed eindproduct kunnen komen. Hierdoor geven zij elkaar de kans om hun expertise te laten zien. Het voorbeeld illustreert dit met de kans die de muzikanten elkaar geven om elk om beurt een solo uit te voeren. Wanneer de drummer bezig is aan zijn solo, zal de gitarist deze niet verstoren en vice versa. Dit moet echter niet met een rolverdeling verward worden. Een ieder creëert een specifiek item binnen het geheel, omdat dit hetgeen is waar deze persoon het beste in is. In plaats van een voorafgaande verdeling van taken binnen het productieproces, laat men zich leiden door het bestaand aanbod aan expertise. Dit voorbeeld geeft ook weer dat de grenzen tussen producent en consument vervagen. Immers, fungeren de producent en de consument in de peer-productie als één enkele persoon. Wanneer de drummer zijn solo uitvoert, geniet de gitarist van de muziek die door de drummer in zijn solo-uitvoering geproduceerd wordt en andersom. Tijdens het produceren van een stuk, hebben de producers dus profijt van elkaar. Het is juist daarom dat Bauwens (Lievens & Bauwens, 2013) spreekt over 'produser'. Men produceert, maar is tegelijk ook user, oftewel gebruiker.

Theoretische duiding

[bewerken]

Zoals reeds werd aangegeven onder 'Producer en P2P' zijn er een aantal verschillen tussen kapitalisme en een peer-to-peer samenleving. Naast de beschreven verschillen die eerder werden genoemd is er nog een verschil. In tegenstelling tot het kapitalisme, draait het in de peer-to-peer samenleving niet om geld. De individuen die meewerken aan peer-productie doen dit niet om er iets aan te verdienen of voor eigen belangen. In tegenstelling, de werknemers doen dit met de wens om het product beter te maken. Ze hebben als doel het verbeteren van de organisatie, de bevolking, het programma, enzovoorts (Lievens & Bauwens, 2013). Musiani (2013) stelt dat door middel van peer-productie veel productie verbeterd en ontwikkeld is. Het doel van de peer-productie valt dus niet met het doel van productie bij het kapitalisme te vergelijken. Bij kapitalisme produceert men immers om er iets aan te verdienen en niet om een ander van dienst te zijn. Bij peer-productie gaat het niet om de behaalbare winst, maar om het helpen van een ander (Lievens & Bauwens, 2013). Bovendien vindt men bij peer-productie passie bij de producer. De producer moet intrinsiek gemotiveerd zijn in plaats van extrinsiek gemotiveerd. Dit is een gevolg van de loskoppeling van productie en loon (Lievens & Bauwens, 2013). Het in de peer-productie geproduceerde product is niet alleen beschikbaar voor de klant die daarvoor betaalt, maar voor de; gehele bevolking. De website van de P2P foundation (2013) geeft aan dat peer-productie niet door een organisatie, overheid of werkgever tot stand komt. De producers zijn hun eigen opdrachtgevers. Deze evolutie wordt door P2P foundation (2013) bestempeld als een trend die in de toekomst steeds meer aanhang zal krijgen.

[bewerken]

Een discussie over wie een 'Produser' is. Zijn wij allemaal 'produsers' in de huidige samenleving?: http://www.academia.edu/4247450/Are_we_all_produsers_now_Convergence_and_media_audience_practices

Een uitleg van Commons-based peer-production: https://en.wikipedia.org/wiki/Commons-based_peer_production

Een uitleg van het woord 'produser'/ 'produsage': https://en.wikipedia.org/wiki/Produsage

De website van P2P Foundation geeft een uitleg over wat Peer proction is: http://p2pfoundation.net/Peer_Production

De website van P2P Foundation geeft een uitleg over wat 'Produser' is: http://p2pfoundation.net/Produser

Referenties

[bewerken]

Van Dale. (2014). Retrieved from http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=producer&lang=nn#.VI2O4DGG-8A

Lievens, J., & Bauwens, M. (2014). De wereld redden. Met peer-to-peer naar een postkapitalistische samenleving. Antwerpen, Belgium: Houtekiet.

Musiani, F. (2012). Caring about the plumbing: on the importance of architectures in social studies of (peer-to-peer) technology. Journal of Peer Production, 1, 1-8.

Open Source. (2014). Retrived from: http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_source

Peer Production. (2013). Retrieved from: http://en.wikipedia.org/wiki/Peer_production

Producent. (2014). Retrieved from: http://nl.wikipedia.org/wiki/Producent

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.