Nieuwgrieks/Hulpwerkwoorden έχω en είμαι

Uit Wikibooks

Deze werkwoorden behoren eigenlijk tot de defectieve werkwoorden maar omdat ze zo belangrijk zijn in hun rol als hulpwerkwoorden worden ze hier op een afzonderlijke pagina behandeld.


Een belangrijke eigenschap van beide werkwoorden is dat ze enkel een onvoltooid aspect hebben, bijgevolg is er dus ook geen nood aan een tweede of derde stam.

Έχω (hebben)[bewerken]

De tegenwoordige tijd is regelmatig en natuurlijk ook de toekomende tijd van de eerste stam. Het imperfectum daarentegen vertrekt van de afwijkende stam είχ-.

έχω   hebben
Tegenwoordige tijd Imperfectum Toekomende tijd 1
1ste pers. Enk. έχω είχα θα έχω
2de pers. Enk. έχεις είχες θα έχεις
3de pers. Enk. έχει είχε θα έχει
1ste pers. Mv. έχουμε είχαμε θα έχουμε
2de pers. Mv. έχετε είχατε θα έχετε
3de pers. Mv. έχουν είχαν / είχανε θα έχουν


Verder heeft έχω nog een onvoltooid deelwoord: έχοντας en een gebiedende wijs van de eerste stam:

έχω   hebben
Gebiedende wijs 1
Enkelvoud έχε
Meervoud έχετε


Είμαι (zijn)[bewerken]

Dit werkwoord heeft dezelfde tijden als έχω op de gebiedende wijs na.

είμαι   zijn
Tegenwoordige tijd Imperfectum Toekomende tijd 1
1ste pers. Enk. είμαι ήμουν / ήμουνα θα είvαι
2de pers. Enk. είσαι ήσουν / ήσουνα θα είσαι
3de pers. Enk. είναι ήταν / ήτανε θα είναι
1ste pers. Mv. είμαστε ήμαστε / ήμασταν θα είμαστε
2de pers. Mv. είστε ήσαστε / ήσασταν θα είστε
3de pers. Mv. είναι ήταν / ήτανε θα είναι


Opmerkingen:

  • De derde persoon enkelvoud is identiek met de derde persoon meervoud.
  • De alternatieve vormen in het imperfectum worden meer in de spreektaal dan in de schrijftaal gebruikt.
  • De uitspraak van de eerste persoon meervoud is identiek voor de tegenwoordige tijd en het imperfectum: είμαστε en ήμαστε.
  • Indien een gebiedende wijs nodig is dan wordt de aanvoegende wijs (να είσαι, να είστε) hiertoe gebruikt:
να έισαι ευτυχισμένος   "wees blij"


Tenslotte heeft είμαι nog een onvoltooid deelwoord: όντας.>> Nieuwgrieks >> Werkwoorden >> Hulpwerkwoorden έχω en είμαι

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.