Hekserij/Bekende heksen

Uit Wikibooks
Hekserij

Onder bekende 'heksen' verstaan we zowel mensen die in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd veroordeeld zijn als heks, als moderne heksen die zichzelf zo noemen. De lijst is chronologisch.

Alice Kyteler, geboren in 1280, Zij trouwde vier keer en haar drie eerste echtgenoten stierven kort na het huwelijk. Toen haar vierde man ziek werd, klaagde hij haar aan voor hekserij. Kyteler wist ternauwernood aan de brandstapel te ontsnappen door naar Engeland te vluchten.

Jeanne d’Arc, in Frankrijk geboren in 1412. Hoorde als kind, terwijl de honderdjarige oorlog woedde, stemmen die haar opdroegen Frankrijk te redden. In 1429 meldde Jeanne zich bij de Dauphin van Frankrijk als redder, gestuurd door God. Onder haar leiding werd het beleg van Orléans doorbroken, maar uiteindelijk leverden de Fransen haar aan de Engelsen over. De kerkelijke rechtbank in Rouen veroordeelde haar tot levenslange opsluiting, maar de Engelsen zorgden ervoor dat zij toch als heks op de brandstapel terechtkwam.

Gilles de Rais, geboren in 1404, was een Frans edelman die zijn faam vestigde in verschillende veldslagen en aan de zijde van Jeanne d'Arc vocht. Hij werd een van de machtigste mannen van Frankrijk. Hij kreeg ook interesse in satanisme, in de hoop kennis, macht en rijkdom te verwerven met de hulp van duivel. Hij werd later beschuldigd van ontvoering, marteling en het vermoorden van meer dan 140 kinderen en werd in 1440 veroordeeld en opgehangen.

Katharina Kepler, geboren in 1546, was de moeder van de beroemde Johannes Kepler. Na een ruzie met haar buurvrouw, Ursula Reinbold, zorgde de broer van Ursula ervoor dat Katharina bij de schout werd aangeklaagd voor hekserij. Op het proces doken allerlei 'bewijzen' op, onder meer dat ze mensen uit haar omgeving zou hebben ziek gemaakt. Zelfs onder dreiging van marteling bekende Katharine niets. Zij zat 14 maanden in de gevangenis tot haar zoon Johannes er met veel moeite en smeken in slaagde om zijn moeder vrij te krijgen.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.