Wikijunior:Tijdreizen door Vlaardingen/Hoe is Vlaardingen ontstaan?

Uit Wikibooks

Het gebied dat tegenwoordig Vlaardingen heet behoort tot de oudst bekende bewoonde gebieden in Nederland. Uit opgravingen blijkt dat er al ten tijde van de late Steentijd mensen in Vlaardingen woonden. Men spreekt van de Vlaardingencultuur en de periode waaruit de gevonden nederzetting dateert heet de Vlaardingen-tijd (3500 tot 2500 voor Chr.).

Ook na deze periode bleef Vlaardingen bewoond. Er zijn resten van boerderijen uit de ijzertijd opgegraven, waaruit blijkt dat het gebied voor Nederland dichtbevolkt was, gerekend naar maatstaven uit die tijd.

Er zijn resten van de oudste dammen van West-Europa aangetroffen, die rond 175 v. Chr. zijn aangelegd door boeren om hun land te beschermen tegen het binnendringende water uit de kreken. Er is ook een klepduiker in de vorm van een uitgeholde boomstam gevonden, met aan 1 uiteinde een klep, die rond het begin van de jaartelling moet zijn ingegraven. Daarmee is dit het oudste sluisje van West-Europa.

Vanaf de tweede helft van de derde eeuw tot aan het begin van de achtste eeuw is Vlaardingen, zoals zoveel gebieden in West-Nederland, niet bewoond geweest. Pas in 726 of 727 wordt het gebied Marsum weer vermeld, als door Willibrord een kerkje wordt gesticht, waaromheen Vlaardingen ontstaat.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.