Wikijunior:Tijdreizen door Vlaardingen/Vlaardingencultuur

Uit Wikibooks

De Vlaardingencultuur was een waarschijnlijk mesolithische cultuur op de grens van het neolithicum. Archeologen vonden in 1958 in Vlaardingen, een gemeente in de buurt van Rotterdam, voorwerpen gevonden uit de periode tussen 3500 v. Chr. en 2500 v. Chr. de die aanduiding als afzonderlijke cultuur rechtvaardigden. Het waren gebruiksvoorwerpen, gemaakt van hout en bot (onder andere bijlen, naalden en de resten van een primitieve kano).

De schalen en flessen van de Trechterbekercultuur zijn ook in het gebied van de Vlaardingencultuur aangetroffen. In de duinen bij de kust werden resten van enige boerennederzettingen gevonden. Ze hielden runderen, schapen en geiten en verbouwden wat tarwe en gerst. De jacht was minder belangrijk. Toch was het overwegend een mesolithische cultuur omdat akkerbouw in het getijdengebied tussen de mondingen van de Maas en de Rijn niet altijd mogelijk was.

Dat is duidelijk te zien aan de botten van reeën, herten, beren, otters en steur die bij de nederzettingen gevonden zijn. De mensen woonden in rechthoekige, maar op veel plaatsen ook ronde, hutten van hout en leem. Resten van de Vlaardingencultuur zijn gevonden tot in Swifterbant (Flevoland).

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.