Naar inhoud springen

Turks/Getallen

Uit Wikibooks

Cijfers[bewerken]

Getal turks
0 sıfır
1 bir
2 iki
3 üç
4 dört
5 beş
6 altı
7 yedi
8 sekiz
9 dokuz
10 on
11 on bir
12 on iki
20 yirmi
30 otuz
40 kırk
50 elli
60 altmış
70 yetmiş
80 seksen
90 doksan
100 yüz
200 iki yüz
1000 bin
2000 iki bin
1000000 bir milyon
1000000000 bir milyar
57621453 elli yedi milyon altı yüz yirmi bir bin dört yüz elli üç

Rangtelwoorden[bewerken]

Rangtelwoorden worden gevormd met de uitgang -inci of -nci als het getal op een klinker eindigt. Daarbij neemt de klinker de vorm van de bijpassende vocaalharmonische klinker aan.

de eerste birinci
de tweede ikinci
de derde üçüncü
de vierde dördüncü
de vijfde beşinci
de zesde altıncı
de zevende yedinci
de achtste sekizinci
de negende dokuzuncu
de tiende onuncu
de elfde on birinci
de twaalfde on ikinci
de honderdste yüzüncü
de 852ste sekiz yüz elli ikinci
de 1001ste nacht bin birinci gece

Naar een rangtelwoord kan je zo vragen:

Kaçıncı? - de hoeveelste?

Deeltallen[bewerken]

de helft[bewerken]

1/2, half- yarım (apart)
en een half buçuk (in combinaties)
anderhalf = bir buçuk
2,5 = iki buçuk
3,5 = üç buçuk
enz.

vierden[bewerken]

1/4 = bir çeyrek (letterlijk: één kwart)
3/4 = üç çeyrek (letterlijk: drie kwart)

Decimalen[bewerken]

Naast bovenstaande mogelijkheid, kan het ook door de komma (virgül) te vermelden en de getallen gewoon te zeggen.

0,2 = sıfır virgül iki
3,1415926535897932... = üç virgül bir dört bir beş dokuz iki altı beş üç beş sekiz dokuz yedi dokuz üç iki ...

Indelingstallen[bewerken]

Indelingstallen worden gevormd met de uitgang -er of -ar aan het getal te hangen (kleine vocaalharmonie). Eindigt een getal op een klinker, dan wordt een -ş- als medeklinker tussengevoegd. Uitzondering: yarımşar = per helft.

birer = per een
ikişer = per twee
üçer = per drie
dörder = per vier
beşer = per vijf
altışar = per zes
enz.

De bijhorende vraag luidt: kaçar? - per hoeveel?


Wikipedia
Deze pagina is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License (GFDL) en nog niet onder CC-BY-SA. Klik hier voor meer informatie.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.