Anaximander over de natuur/De leer van Anaximander volgens de doxografie: verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Om een adequaat overzicht te krijgen van de leer van Anaximander, is het nodig de doxografische berichten te ordenen en in verschillende hoofdstukken te verdelen.
 
De ordening in dit boek komt overeen met de ordening van TheofrastusTheophrastus, voor zover die is te reconstrueren. Deze ordening wordt het best weergegeven door Simplicius en Hippolytus, die de twee beste bronnen zijn. Maar het hoofddoel blijft de ordening van TheofrastusTheophrastus weergeven, die waarschijnlijk gebruik heeft gemaakt van de Aristotelische indeling voor fysische werken in ''Meteorologica'', 1.1. Daarbij is het nodig bedacht te zijn op latere doxografische berichten die niet in overeenstemming zijn met de oudere bronnen, zoals geldt bij het bericht van Achilles (''Isag.'' 19 - DK 12 A 21).
===Aandachtspunten bij de ordening in de hoofdstukken van dit boek===
Hier volgen een aantal punten waarmee de lezer van dit boek bij het bestuderen van de navolgende hoofdstukken rekening moet houden:
 
* In ieder hoofdstuk van dit boek waarin doxografische berichten over de leer van Anaximander worden geplaatst, wordt de volgende indeling gebruikt:
** In de eerste plaats worden er antieke berichten geplaatst die excerpten uit het werk van TheofrastusTheophrastus bevatten. Deze zijn onder te verdelen in:
*** Indirecte excepten die teruggaan op het werk van TheofrastusTheophrastus.
*** Excerpten die het werk van TheofrastusTheophrastus inadequaat en verward weergeven.
** In de tweede plaats worden er antieke berichten geplaatst die parallel naast deze excerpten uit het werk van TheofrastusTheophrastus kunnen worden geplaatst. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om berichten bij Aristoteles of andere auteurs die geen gebruik hebben gemaakt van het werk van TheofrastusTheophrastus.
* Passages bij Simplicius anders dan ''Phys.'', 24, 13 - 25, worden in de tweede categorie "parallel" geplaatst, omdat deze niet gelden als echte excerpten uit TheofrastusTheophrastus.
* In het hoofdstuk ''Eeuwige beweging en afscheiding'', komt er een citaat voor dat direct van TheofrastusTheophrastus afkomstig is, maar dit citaat zal bij wijze van uitzondering in de categorie "parallel" worden geplaatst, omdat het eerder om een bespreking van Anaxagoras dan van Anaximander gaat.
* In het hoofdstuk ''Oneindige werelden'', zal er geen scheiding worden aangegeven tussen de categorieën "excerpt" en "parallel". De reden hiervoor zal aldaar worden aangegeven.
===Afkortingen voor te bespreken auteurs in de doxografie===
===Bronnen===
In de navolgende hoofdstukken van dit boek wordt er meerdere malen uit dezelfde bronnen geciteerd. Als er in een hoofdstuk een bron wordt geciteerd waarvan aansluitende delen al in eerdere hoofdstukken zijn aangehaald, dan wordt deze bronvermelding niet dubbel weergegeven, maar zal er worden verwezen naar die eerdere hoofdstukken, waarin die bronvermelding wel is gegeven.
 
==Bron==
De gegevens uit dit hoofdstuk zijn ontleend aan het werk van [http://books.google.nl/books?id=c0z-QbIW84EC&pg=PR14&dq=%22art+en+thought+of+anaximander%22&lr=&as_drrb_is=q&as_minm_is=0&as_miny_is=&as_maxm_is=0&as_maxy_is=&as_brr=0&cd=1#v=onepage&q=&f=false Kahn], p. 11 - 27 {{en}}
824

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.

Navigatiemenu