Shakespeares sonnetten/Opdracht aan "Mr. W.H."

Uit Wikibooks

Shakespeares sonnetten

De opdracht aan "Mr. W.H."

De meest voor de hand liggende verklaring is dat het hier om een gewone drukfout gaat: "W.H." in plaats van "W.S." of "W.SH." (William Shakespeare). De veronderstelling dat "W.H." zou verwijzen naar een andere persoon dan Shakespeare gaf aanleiding tot heel wat speculatie.

Andere kandidaten zijn onder meer de persoon die het manuscript voor de uitgever verwierf en de jongeman die de inspiratie vormde voor een groot deel van de gedichten.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.