Naar inhoud springen

Rekenen/Natuurlijke getallen

Uit Wikibooks

De natuurlijke getallen zijn de getallen waar we mee tellen. Meestal beginnen we te tellen met 1, maar vaak wordt ook 0 tot de natuurlijke getallen gerekend. In ieder geval is er een kleinste natuurlijk getal (1 of 0), en bij elk natuurlijk getal een opvolger. Zo is 2 de opvolger van 1, en 7 de opvolger van 6. En zo is ook 284 de opvolger van 283. Er is niet een grootste natuurlijk getal, we kunnen alsmaar verder tellen.

Al die getallen hebben ook een naam. De getallen:

 • 0 nul,
 • 1 een,
 • 2 twee,
 • 3 drie,
 • 4 vier,
 • 5 vijf
 • 6 zes,
 • 7 zeven
 • 8 acht,
 • 9 negen
 • 10 tien,
 • 11 elf,
 • 12 twaalf

hebben een eigen naam. Daarna gaan we een tijdje systematisch te werk, hoewel de eerstvolgende een beetje afwijken. Ze gebruiken der- en veer- in plaats van drie- en vier-.

 • 13 dertien (eerst het kleine getal, 'der', daarna pas het grote getal, 'tien')
 • 14 veertien
 • 15 vijftien
 • 16 zestien
 • 17 zeventien
 • 18 achttien
 • 19 negentien

Maar dan is er weer een nieuw systeem voor de veelvouden van tien.

 • 20 twintig

Daarna gaan we weer systematisch verder:

 • 21 eenentwintig (ook nu eerst het kleine getal, 'een', daarna het grote getal, 'twintig')
 • 22 tweeëntwintig
 • 23 drieëntwintig
 • 24 vierentwintig
 • 25 vijfentwintig
 • 26 zesentwintig
 • 27 zevenentwintig
 • 28 achtentwintig
 • 29 negenentwintig
 • 30 dertig (weer der- in plaats van drie-)
 • 31 eenendertig
 • 32 tweeëndertig
 • 33 drieëndertig
 • 34 vierendertig

En zo verder tot:

 • 40 veertig (weer veer- in plaats van vier-)

En tot:

 • 50 vijftig
 • 60 zestig
 • 70 zeventig
 • 80 tachtig (een beetje afwijkend)
 • 90 negentig

Naar:

 • 99 negenennegentig

En dan een nieuwe naam:

 • 100 honderd

Dan gaat het eenvoudig verder:

 • 101 honderdeen
 • 102 honderdtwee

...

 • 188 honderdachtentachtig

...

 • 199 honderdnegenennegentig
 • 200 tweehonderd
 • 201 tweehonderdeen

...

 • 300 driehonderd
 • 400 vierhonderd

...

 • 900 negenhonderd

We gaan zo door tot:

 • 999

Maar dan komt weer een nieuwe naam:

 • 1000 duizend
 • 1001 duizend een

...

 • 1099
 • 1100 elfhonderd
 • 1101 elfhonderd een

...

 • 1199
 • 1200 twaalfhonderd

...

 • 1900 negentienhonderd
 • 2000 tweeduizend

...

 • 2099 tweeduizend negenennegentig
 • 2100 eenentwintighonderd

...

Bij vijf of meer cijfers (het mag ook al bij vier, maar dat hoeft niet) maken we van rechts naar links groepjes van drie cijfers, gescheiden door punten. Dat gebeurt om de leesbaarheid te vergroten.

 • 10.000 tienduizend

...

 • 1.000.000 één miljoen (hier staan wel accenten op een!)

...

 • 2.000.000 twee miljoen

...

 • 999.000.000 negenhonderdnegenennegentig miljoen
 • 1.000.000.000 één miljard

Hierna geven de namen van de getallen aan hoeveel groepen van zes nullen er staan, met telkens een extra groepje van drie bij de uitgang -jard.

 • 1.000.000.000.000 één biljoen
 • 1.000.000.000.000.000 één biljard
 • 1.000.000.000.000.000.000 één triljoen
 • 1.000.000.000.000.000.000.000 één triljard

Er komt werkelijk geen eind aan: quadriljoen, quadriljard, quintiljoen, quintiljard, sextiljoen, sextiljard, septiljoen, septiljard, octiljoen, octiljard, noniljoen, noniljard, deciljoen, deciljard, undeciljoen, undeciljard, dodeciljoen, dodeciljard, trideciljoen, trideciljard, ...

Een 1 gevolgd door 100 nullen wordt googol genoemd. (Naar dit getal is de zoekmachine google genoemd.) Een 1 gevolgd door 120 nullen is een vigintiljoen, soms ook icosiljoen genaamd. Een 1 gevolgd door googol nullen wordt googolplex genoemd.

Hoe heet het getal 1.234.567.890.123.456.789.012?

Eén triljard tweehonderdvierendertig triljoen vijfhonderdzevenenzestig biljard achthonderdnegentig biljoen honderddrieëntwintig miljard vierhonderdzesenvijftig miljoen zevenhonderdnegenentachtigduizend twaalf.

Wie gefascineerd is door de namen van grote getallen kan hier terecht: http://home.kpn.nl/vanadovv/BignumbyN.html

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.