Naar inhoud springen

Programmeren in Go/Channels

Uit Wikibooks

Programmeren in Go

Commentaar
Pakketten
Variabelen en constanten
Assignments
For
Switch
Functies
Defer
Arrays
Slices
Methodes
Types
Goroutines
Channels
Select

Channels worden gebruikt om te wachten en om informatie uit te wisselen, bijvoorbeeld over de status van een berekening.

var quit = make(chan bool) // Maakt een channel met communicatietype bool

func main() {
  go func() {
    fmt.Print("hoi")
    quit <- true // stuur waarde true naar channel quit
  }()
  x := <-quit // Wacht op quit en sla waarde op in x, gebruik "<-quit" om niks op te slaan!
  fmt.Print(x) // Geeft output true in console
}

We kunnen dat zo vaak als we willen communiceren met een Goroutine.

var comm = make(chan int)

func main() {
  go func() {
    i := 0
    for {
      time.Sleep(1000000000)
      
comm <- i // Stuur nummer van berekening door naar channel comm
      i++
    }
  }()
  for {
    x := <-comm
    fmt.Printf("%d \n", x)
  }
}

We kunnen meerdere Goroutines parallel uitvoeren. Om meerdere channels aan te maken gebruiken we channelnaam := make(chan Type, aantal). De volgende code simuleert een hond met 4 koppen die elk 1 seconde nodig hebben om een brok op te eten.

package main

import "fmt"
import "time"

const Cores = 4

type Hond struct {
  x,y int
  ren bool
  stuks int
}

func EetBrok(h *Hond, c chan bool) {
  time.Sleep(1000000000)
  h.stuks = h.stuks - 1
  fmt.Printf("Brok opgegeten, nog %d\n", h.stuks)
  c<-true
}

func (h *Hond) EetBrokken(brokken int) {
  if h.ren { // Als hond niet rent kan hond geen brok eten.
    return
  }
  h.stuks = brokken
  c := make(chan bool, Cores)
  j := brokken / Cores
  for k:=0; k<j; k++ { // We willen (brokken / Cores) keer met 4 koppen eten
    for i:= 0; i<Cores; i++ { // We vullen 4 channels
      go EetBrok(h, c)
    }
    for i:= 0; i<Cores; i++ { // We wachten op de 4 channels
      <-c
    }
  }

  nogtedoen := h.stuks // Als aantal brokken niet te delen is door 4 moeten we nog een aantal brokken eten
  if nogtedoen==0 {return}
  for i:=0; i<nogtedoen; i++ {
    go EetBrok(h, c)
  }
  for i:= 0; i<nogtedoen; i++ {
    <-c
  }
}

func main(){
  rex := &Hond{7, 9, false, 0}
  rex.EetBrokken(50)
}
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.