Naar inhoud springen

Programmeren in Go/Arrays

Uit Wikibooks

Programmeren in Go

Commentaar
Pakketten
Variabelen en constanten
Assignments
For
Switch
Functies
Defer
Arrays
Slices
Methodes
Types
Goroutines
Channels
Select

Arrays

var x = [4]int{2, 8, 19, 30} // Maak een array met lengte 4 en waardes 2, 8, 19 en 30
var y = [4]int{2, 9} // Array met lengte 4, met waardes 2, 9, 0, 0
var z = [100]int{20:7, 65:8,99:2} // Array met lengte 100. Index 20 heeft waarde 7, 65 waarde 8 enz. De rest heeft de waarde 0.

var a = [4]string{"bas", "bink", "bobo"} // Index 3 is empty string
var b = [7]MijnEigenType{} // Eigen types kunnen ook, volgt later!

func Arrays() {

  c := [2]string{"Go", "ne"}

  for i := range x {
    fmt.Print(i) // 0, 1, 2, 3
     fmt.Print("\n")
   }
  for _, j := range x { // Een array heeft keys (index) en waardes, indien je keys niet nodig hebt gebruik je een laag streepje om alleen de waardes op te vragen!
    fmt.Print(j) // 2, 8, 19, 30
    fmt.Print("\n")
  }
  
  for i := range x {
    x[i] = i
  } // Maakt {0, 1, 2, 3}

  x[2] = 0
  
  fmt.Print(x[1:len(x)]) // Print alles behalve de eerste. len(x) rekent lengthe array uit.

  fmt.Print([3]int{7, 9, 9}) // Nieuwe array

}
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.